Studien skal være den første som påviser en sammenheng mellom KOLS og det som kalles kvartære ammonium­forbindelser, som inngår i noen rengjørings- og desinfiserings­midler. (Ill.foto: Colourbox)

Bleke- og desinfiserings­midler kan gi KOLS

Rengjøring med bleke­midler og andre vanlige desinfiserings­midler øker risikoen for dødelige lunge­sykdommer, mener forskere.

Publisert

En studie som har strukket seg over nesten 30 år, konkluderer med at folk som har brukt slike produkter selv bare én gang i uken, har 32 prosent større sann­synlighet for å utvikle Kronisk obstruktiv lunge­sykdom (KOLS). Det er fagbladet European Cleaning Journal som melder dette.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Forskere fra Harvard University og French National Institute of Health and Medical Research (Inserm) har analysert data fra en studie som omfatter 55 000 amerikanske syke­pleiere siden 1989.

De som fortsatt jobbet som sykepleier i 2009 - uten å ha KOLS - ble kontaktet på nytt og helsen målt fram til mai 2017. I denne perioden ble 663 personer diagnostisert med KOLS.

Sykepleiernes eksponering over desinfisering­smidler ble evaluert gjennom et spørreskjema som kartla alder, vekt og etnisitet. Bruk av desinfiserings­midler er tidligere blitt satt i sammen­heng med økt risiko for luftveis­problemer som astma. Den nye studien ses imidlertid på som den første som har påvist en sammen­heng mellom KOLS og et som kalles kvartære ammonium­forbindelser, som ifølge tidsskriftet Rent ofte inngår i både rengjørings­midler og desinfiserings­midler.

Forsker ved Inserm, Orianne Dumas, mener at den potensielt negative effekten av desinfiserings­midler på KOLS tradisjonelt har fått lite oppmerk­somhet, selv om to studier av europeiske ansatte har vist at renholdere har økt risiko for å utvikle KOLS.

Kilder:

Cleaning with bleach could lead to fatal lung disease, http://www.europeancleaningjournal.com/magazine/web-articles/latest-news/cleaning-with-bleach-could-lead-to-fatal-lung-disease

Forskning visar: Desinfektionsmedel kan ge KOL, https://www.cleannet.se/article/view/557675/forskning_visar_desinfektionsmedel_kan_ge_kol

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

KOLS

er en samle­betegnelse på sykdommer i lunger og bronkier som medfører en vedvarende forsnevring av bronkiene.

Tilstanden blir vanligvis satt i sammenheng med omfattende røyking.

Powered by Labrador CMS