I løpet av et år får ca. 5 prosent av norske bedrifter besøk av Arbeids­tilsynet. (Ill.foto: Syda Productions / Colourbox)

Arbeidstilsynet tar i bruk maskin­læring for å plukke ut risiko­bedrifter

Hvert år velger Arbeids­tilsynet ut 15 000 norske bedrifter for tilsyn. Nå tar de i bruk forsker­hjelp og maskin­læring for å gjøre utvelgelsen så smart som mulig.

Publisert

I Norge finnes det rundt 270 000 bedrifter, og hver av ca. 400 inspektørene i Arbeids­tilsynet måtte derfor ha inspisert 675 bedrifter årlig for å nå fram til alle.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

– Det er ikke ønske eller behov for å kontrollere alle bedriftene. Men å få på plass et risiko­basert system som kan gi oss en peke­pinn om hvor og hvilke virksom­heter vi bør prioritere har vært et ønske, sier prosjekt­leder og senior­rådgiver i Arbeids­tilsynet, Marius Søberg.

Til å finne risiko­kandidater, har Arbeids­tilsynet fått forsker­hjelp fra SINTEF og bistand til teknologisk utvikling fra Inmeta Consulting og Microsoft.

Det kan lyde som en enkel oppgave å utvikle et slikt system, men i praksis måtte en rekke for­skjellige modeller testes ut for å finne noe som fungerte bra. Deretter ble det bygget en statistisk modell som benytter en rekke ulike variabler, blant annet hva slags næring virksom­heten tilhører, antall ansatte, resultater etter tidligere tilsyn, økonomi og antall registrerte ulykker.

Etter SINTEFs beregninger skal den valgte modellen predikere riktig i 80-90 prosent av tilfellene i gruppen med høyest risiko. I gruppen med bedrifter som er klassifisert med lavest risiko, predikerer modellen riktig i 75-80 prosent av tilfellene. Tallene ventes å bli bedre etter hvert som modellen trenes for å fange opp ferske funn fra tilsynene.

Kilde: Ser norsk arbeidsliv i kortene med statistikk og maskinlæring, http://www.sintef.no/siste-nytt/ser-norsk-arbeidsliv-i-kortene-med-statistikk-og-maskinlaring/

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS