Stein Johnsen, Direktør Service i Virke, har fått i oppdrag å følge opp departementet med tanke på forskriftsordning. (Foto: Virke – bakgrunnen er fra bildebyrået Colourbox).

Godkjenningskravet må gjelde også for forbruker

Treparts bransje­program renhold jobber for å få endret uheldig forskrifts­bestemmelse: Vil at offentlig godkjenning må gjelde for forbrukere.

Publisert

Treparts bransjeprogram har gitt Stein Johnsen, direktør i arbeidsgiver­organisasjonen Virke, i oppdrag å følge opp Arbeids­departementet for å få gjennom en forskrifts­endring.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Johnsen og LOs Erna Hagensen har allerede vært i kontakt med regjeringen om saken, og Johnsen har godt håp om at uheldige bestemmelsen i forskriftens paragraf 17 nr. 2 blir fjernet. Det forventes endelig beslutning fra departe­mentet før jul.

Virke har lenge vært opptatt av at kravet om renhold bare kan kjøpes fra godkjente renholds­bedrifter, ikke bare skal gjelde for virksom­heter, men også kjøper i forbruker­markedet.

Johnsen henviser blant annet til under­søkelser som viser at alt fra 12 % til 30 % av norske hus­stander kjøper renholds­tjenester. NHO Service og Virke anslår at cirka 97 til 98 % av dette markedet er svart.

Stein Johnsen advarer mot at man her bokstavelig talt får skatte­unndragelser og grobunn for kriminalitet inn i de tusen hjem. Dette gir igjen lett grobunn for useriøse og kriminelle virksom­heter, som lett sprer seg til proff­markedet.

Kilde: Treparts bransjeprogram renhold jobber vil endre uheldig forskriftsbestemmelse, https://www.virke.no/bransjer/bransjeartikler/om-treparts-bransjearbeid-renhold/

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS