Trude Vollheim, direktør i Arbeids­tilsynet, opplyser at etter­levelsen av påse­plikten har økt fra 4 prosent i de første tilsynene til over 80 prosent i oppfølgings­tilsyn med de samme virksom­hetene. (Foto: Arbeidstilsynet)

5000 tilsyn på 5 år

Arbeids­tilsynet har i 2013-17 gjennom­ført 4900 tilsyn med tilbydere og kjøpere av renholds­tjenester. De mener markedet for useriøse aktører er redusert.

Publisert

2593 av tilsynene var med virksom­heter som kjøper renholds­tjenester. Regel­verket rundt kjøp av renholds­tjenester var nytt da tilsynene begynte i 2013, og Arbeids­tilsynet erfarte at innkjøpere hadde svært manglende kunnskap om dette.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Det viser seg at 9 av 10 kjøper fra godkjent renholds­virksomhet, men det var svært få klar over før de fikk tilsyn. Når virksom­hetene under tilsynet sjekket ut sin renholds­leverandør mot renholds­registeret, viste det seg at de fleste kjøpte tjenester fra en godkjent renholds­virksomhet.

Etterlevelse av påse­plikten har økt fra 4 prosent i de første tilsynene til over 80 prosent i oppfølgings­tilsyn med de samme virksom­hetene.

Som følge av dette reduseres markedet for de useriøse og delvis kriminelle betraktelig, mener Arbeids­tilsynet.

Godkjente virksomheter

I de samme årene ble det gjennomført 1025 tilsyn med godkjente renholds­virksomheter. Det ble avdekket brudd og gitt en eller flere reaksjoner i 76 % av disse tilsynene, i hovedsak på grunn av manglende systematisk HMS-arbeid eller manglende verneombud.

Men 1 av 4 arbeidsgivere hadde ikke gode nok systemer for å registrere faktisk arbeidstid, samt mangel­full kontroll på hvor mye og når på døgnet den enkelte arbeids­taker jobbet.

Ikke-godkjente virksomheter

I perioden 2014-2017 ble det gjennomført 1031 tilsyn med ikke godkjente renholds­virksomheter. Det ble avdekket brudd på regel­verket i 63 % av tilsynene.

Virksomheter som ønsker å være seriøse tilbydere av renholds­tjenester søker god­kjenning etter tilsynet.

De som ikke søkte god­kjenning sendte inn dokumen­tasjon på at de hadde avsluttet sine renholds­tjenester – ifølge Arbeids­tilsynet.

Fortsetter innsatsen i 2018-19

I 2018 lanserer Arbeids­tilsynet et digitalt risiko­vurderings­verktøy som virksomhetene kan bruke, og renholds­bransjen er en av de første bransjene som vil få tilgang til dette.

– På nyåret kommer en informasjons­kampanje som er laget i samarbeid med partene. Målene med den er at innkjøpere skal sjekke i renholds­registeret at de kjøper renhold fra godkjent virksomhet, og at de skal oppfylle informasjons- og påseplikten. Vi har laget en guide i tre trinn som skal gjøre det enklere for virksom­hetene å gjøre dette lovlig, sier Trude Vollheim, direktør i Arbeids­tilsynet.

Kilde: 5 000 tilsyn i renholdsbransjen på 5 år, https://www.arbeidstilsynet.no/nyheter/5-000-tilsyn-i-renholdsbransjen-pa-5-ar

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS