Faksimile fra Arbeidstilsynets invitasjon til møtet 28. februar, der rapporten ble fremlagt.

4000 byråer driver ulovlig

I en rapport fra Sintef kommer det fram at den ulovlige siden av renholds­bransjen sann­synligvis er langt større enn antatt.

Publisert

Minst 235 000 norske hjem gjøres jevnlig rent av innleid vaskehjelp. Denne vaskehjelpen kan være grovt utnyttet, og i verste fall være et offer for tvangs­arbeid og menneske­handel, melder Arbeids­tilsynet.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Opplysninger fremkom i sammen­heng med at en ny rapport fra Sintef ble fremlagt i dag. Denne beskriver tilstanden og sentrale utviklings­trekk i forbruker­markedet i renholds­bransjen.

Driver hvitt og svart samtidig

Rapporten fra Sintef viser en økt betydning av uformelle nettverk som organiserer seg i større grad enn tidligere.

En annen trend som rapporten peker på, er at tilsynelatende seriøse bedrifter driver svart «på siden». En slik blanding av svart og hvit økonomi er vanskeligere å avdekke.

Trolig 4000 ulovlige byråer

- Vi i Arbeidstilsynet gjør det vi kan for å avsløre de som bevisst driver ulovlig og for å veilede dem som ønsker å drive lovlig. De siste fire årene har vi gjennomført tilsyn med 4300 virksomheter, og fra oppstart av godkjennings­ordningen i 2012 har 7000 virksomheter søkt om godkjenning, sier Arbeidstilsynets direktør Trude Vollheim Webb.

Men, som Dagbladet melder, når listen over virksomheter med den aktuelle næringskoden «vaskes» mot listen over de som har vært i kontakt med Godkjennings­ordningen, blir man sittende igjen med cirka 4000 virksomheter, som aldri har søkt om godkjenning. Disse driver trolig ulovlig. 90 prosent av disse selskapene er enkelt­person­foretak.

Liten risiko

Hvis du selger eller kjøper svarte renholds­tjenester til private hjem, er sjansen for å bli tatt «nesten lik null», konkluderer rapporten.

– Slik situasjonen er nå, er det rimelig å anta at mange aktører spekulerer på at konsekvensene for brudd på loven er minimal, skriver forskerne i rapporten.

NHO mener største­delen av det private markedet er svart, andre mener andelen er cirka halvparten. Når trusselen om straff ikke anses som reell, har den liten avskrekkende effekt.

Bedrer seg etter tilsyn

I tilsyn med godkjente renholds­virksomheter har 75 % av virksomhetene fått ett eller flere pålegg om å rette opp brudd på lov- eller regelverk.

Arbeidstilsynet har, for å sjekke at virksom­hetene har fulgt opp påleggene, gjennomført oppfølgings­tilsyn i et utvalg virksom­heter 1-2 år etter første tilsyn.

Resultatene fra disse tilsynene viser en signifikant positiv endring fra første tilsyn til oppfølgings­tilsynet.

Kilder:

Alt på det rene? http://www.arbeidstilsynet.no/nyhet.html?tid=260647

Arbeidstilsyn-sjef roper varsku, http://www.dagbladet.no/nyheter/arbeidstilsyn-sjef-roper-varsku---tallene-tyder-pa-at-4000-renholdselskaper-driver-ulovlig/67342681

Blir grovt utnyttet, http://www.nhoservice.no/article.php?articleID=6620&categoryID=140

4000 renholdsselskaper kan drive ulovlig, https://www.nrk.no/trondelag/4000-renholdsselskaper-kan-drive-ulovlig-1.13401665

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Rapporten

På oppdrag fra Treparts bransje­program renhold har Sintef Teknologi og samfunn utarbeidet rapporten «Status og tiltak for bedre forhold i forbruker­markedet for renhold».

Rapporten er skrevet av Heidi Bull-Berg, Sigrid Damman, Morten Hatling, Kari Skarholt og Nora Johanne Klungseth.

Treparts bransje­program renhold består av representanter fra NHO Service, Norsk Arbeidsmands­forbund, Hoved­organisasjonen Virke, Arbeidsgiver­organisasjonen Spekter, KS og Arbeids­tilsynet.

Powered by Labrador CMS