For avgiftsåret 2017 settes avgiften ned til minstebeløpet på kr 250 for alle virksomheter.

Setter endelig ned RVO-avgiften

Etter flere år med solide overskudd, settes bedriftenes avgift til verne­ombuds­ordningen ned. Samtidig opp­bemannes det med fire personer.

Publisert

På grunn av god økonomi skal avgiften for avgifts­året 2017 settes til minste­beløpet på kr 250,- til alle virksom­hetene.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

I 2016 var det en mer kompleks beregning, der avgiften ble beregnet som 0,065% av totale brutto­lønns­utgifter for foregående år, med minimums­beløp kr 250.

Betydelig egenkapital

Ordningen med regionale verne­ombud i hotell, restaurant og renhold har etter hvert opp­arbeidet seg en ganske stor egen­kapital.

I 2016 ble det tatt inn 20,2 millioner kroner i avgifter fra virksom­hetene. Drifts­kostnadene var 13,2 millioner, noe som etter som etter finansielle poster ga et årsover­skudd på 7,2 millioner. Egen­kapitalen pr. 31/12-2016 var 43,5 millioner.

Øker det regionale vernearbeidet

Fondsstyret, altså det organet som administrerer ordningen med RVO-er i hotell-, restaurant- og renholds­bransjen, er enige om at det samtidig er et behov for å styrke bemanningen.

Det skal ansettes ialt fire nye regionale verne­ombud. Det innebærer en opp­bemanning fra 12 til 16 personer.

De skal primært virke i det sentrale Østlands­området, der nær 50 prosent av virksom­hetene i HRR-bransjen er registrert. Ansettelse vil skje i løpet av første halvår 2017.

Populære RVO-er

Ifølge RVO-enes årsrapport for 2016, er de fleste bedriftene som får besøk av de regionale verne­ombudene, godt fornøyd med RVO-enes arbeid og fremgangs­måte.

I en spørre­under­søkelse har nesten 80 prosent av virksom­hetene gitt toppkarakter 5 eller 6 i sin vurdering av total­inntrykk ved besøk fra RVO.

De regionale verne­ombudenes års­rapport for 2016 kan leses her: http://hrr.rvofond.no/aarsrapport/2016/index.html

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

RVO i renholdsbransjen

De 12 regionale verne­ombudene som jobber innenfor hotell, restaurant og renhold er delt i fem regioner, nord, midt, vest, øst, og sør, og har sitt kontorsted i henholdsvis Tromsø, Trondheim, Bergen, Oslo og Kristiansand.

Seks av dem jobber i renholds­bransjen.

Powered by Labrador CMS