For avgiftsåret 2017 settes avgiften ned til minstebeløpet på kr 250 for alle virksomheter.
For avgiftsåret 2017 settes avgiften ned til minstebeløpet på kr 250 for alle virksomheter.

Setter endelig ned RVO-avgiften

Etter flere år med solide overskudd, settes bedriftenes avgift til verne­ombuds­ordningen ned. Samtidig opp­bemannes det med fire personer.

Publisert

På grunn av god økonomi skal avgiften for avgifts­året 2017 settes til minste­beløpet på kr 250,- til alle virksom­hetene.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

I 2016 var det en mer kompleks beregning, der avgiften ble beregnet som 0,065% av totale brutto­lønns­utgifter for foregående år, med minimums­beløp kr 250.

Betydelig egenkapital

Ordningen med regionale verne­ombud i hotell, restaurant og renhold har etter hvert opp­arbeidet seg en ganske stor egen­kapital.

I 2016 ble det tatt inn 20,2 millioner kroner i avgifter fra virksom­hetene. Drifts­kostnadene var 13,2 millioner, noe som etter som etter finansielle poster ga et årsover­skudd på 7,2 millioner. Egen­kapitalen pr. 31/12-2016 var 43,5 millioner.

Øker det regionale vernearbeidet

Fondsstyret, altså det organet som administrerer ordningen med RVO-er i hotell-, restaurant- og renholds­bransjen, er enige om at det samtidig er et behov for å styrke bemanningen.

Det skal ansettes ialt fire nye regionale verne­ombud. Det innebærer en opp­bemanning fra 12 til 16 personer.

De skal primært virke i det sentrale Østlands­området, der nær 50 prosent av virksom­hetene i HRR-bransjen er registrert. Ansettelse vil skje i løpet av første halvår 2017.

Populære RVO-er

Ifølge RVO-enes årsrapport for 2016, er de fleste bedriftene som får besøk av de regionale verne­ombudene, godt fornøyd med RVO-enes arbeid og fremgangs­måte.

I en spørre­under­søkelse har nesten 80 prosent av virksom­hetene gitt toppkarakter 5 eller 6 i sin vurdering av total­inntrykk ved besøk fra RVO.

De regionale verne­ombudenes års­rapport for 2016 kan leses her: http://hrr.rvofond.no/aarsrapport/2016/index.html

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

RVO i renholdsbransjen

De 12 regionale verne­ombudene som jobber innenfor hotell, restaurant og renhold er delt i fem regioner, nord, midt, vest, øst, og sør, og har sitt kontorsted i henholdsvis Tromsø, Trondheim, Bergen, Oslo og Kristiansand.

Seks av dem jobber i renholds­bransjen.

Powered by Labrador CMS