Faksimile fra "Allt om städ". (Illustrasjon: Prevent)

Gratis tips til renholds­ledere og renholdere

Prevent har lansert en sterkt utvidet versjon av nettstedet "Allt om städ", som gir gratis opplæring og informasjon rundt renholds­yrket.

Publisert

Allt om städ - http://www.prevent.se/allt-om-stad/ - har lenge vært populært både blant renholds­ledere og renholdere, i følge det svenske tidsskriftet Rent.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Nettstedet brukes til å introdusere og lære opp nye renholdere i yrket, videre­utvikle etablerte renholdere og støtte ledere i deres arbeids­miljø­arbeid.

Ikke mindre enn 12 omfattende kategorier tas opp, om alt fra gode arbeids­teknikker, rengjøringskvalitet og trusler/vold på arbeids­plassen, til tips for innkjøpere, opplærings­virksomheter og privat­markedet.

Kilde: Nu finns nya "Allt om städ", https://www.cleannet.se/article/view/557676/nu_finns_nya_allt_om_stad

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Prevent

formidler kunnskap som hjelper virksomheter å forbedre arbeidsmiljøet.

Det er en ideell organisasjon som eies av arbeidsgiver­foreningen Svenskt Näringsliv og arbeidstaker­foreningene LO og PTK.

"Allt om städ" er utviklet i samarbeid med Kommunal, Fastighets, Almega (tilsvarende NHO Service), Arbets­miljö­verket, Centrum för Belastnings­skade­forskning, IVL og selskapet ISS.

http://www.prevent.se/

Powered by Labrador CMS