Flere enn før tror at jobben deres kan tas over av en maskin. (Illustrasjon: Colourbox)

Kan roboter overta jobben din?

Mens arbeids­takere i fjor var påfallende ubekymret for auto­matisering, begynner stadig flere grupper å bli urolige. Det viser Arbeidslivs­barometeret 2017.

Publisert

Av et representativt utvalg arbeids­takere i Norge svarer 57 prosent klart nei på at jobben de gjør kan tas over av en maskin. For ett år siden var det tallet 68 prosent.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Det viser noen av de første tallene fra Arbeidslivs­barometeret 2017, som Arbeidsforsknings­instituttet (AFI) ved Høgskolen i Oslo og Akershus lager på oppdrag fra Yrkes­organisasjonenes Sentral­forbund (YS). Rapporten lanseres i sin helhet i oktober.

Over 3000 har svart på årets baro­meter, som har spørsmål om holdninger til jobb og trivsel. Siden 2009 har AFI og YS målt trykket i arbeids­livet gjennom Arbeidslivs­barometeret.

Finansbransjen peker seg soleklart ut i sine svar på om robotisering og digitalisering kommer til å endre jobb­hverdagen deres. I andre enden av skalaen finner vi kommunal og fylkes­kommunal sektor, der de ansatte mener at de vil bli lite berørt.

Arbeidslivs­barometeret er blitt laget i ni år. Spørsmålet om roboter som trussel er kun blitt stilt en gang tidligere.

Kilde: Kan roboter gjøre jobben din? http://www.hioa.no/Aktuelle-saker/Kan-roboter-gjoere-jobben-din

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS