Norsk Forening for Service og Renhold inviterer til fagtreff 20. april for Oslo, Akershus og Østfold.

Lokaltreff for Oslo & omegn

NS 8431 og INSTA 800 står på foredrags­programmet den 20. april. Da inviterer NFSR til faglig treff for Oslo, Akershus og Østfold.

Publisert

Norsk Forening for Service og Renhold har lokale treff på flere steder i landet, og denne gang er det altså i Oslo det skjer, nærmere bestemt 20. april kl. 13.30 på Høyskolen på Bislett, Pilestredet 46, PA 113.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Merk nytt sted: Auditoriet ligger i 1. etg. i Pilestredet 46. Dette er bygget rett ved trikkestoppet.

Påmeldingsfrist tirsdag 18. april til Elisabeth Enger: Elisabeth.enger@sca.com eller Maien Winther: mwinther@getmail.no

Program

Oppmøte kl 1330 for kaffe og mingling.

Foredrag kl 1400: Stein Johnsen fra Virke informerer om NS 8431.

NS 8431 regulerer alminnelige kontrakts­bestemmelser om levering av fastrenhold. Les mer her: https://www.standard.no/standardisering/suksesshistorier/suksesshistorie-virke/

Foredrag kl 1515: Nora Johanne Klungseth fra Ernst & Young: «Veien frem til, og tiden etter, PhDen Cleaning services in local authorities»

Her vil også INSTA 800 være et tema. INSTA 810 Kvalitets­standarden er under revidering og kommer snart ut på høring. NFSR kommer tilbake til mer informasjon om dette på et medlemsmøte i høst.

Middag og mingling

For dem som ønsker å fortsette mingling og sosialt samvær etter foredragene, har NFSR bestilt bord på restauranten Den Glade Gris kl 1630. Dette må hver enkelt betale selv.

Ved påmelding til Maien eller Elisabeth oppgi om du ønsker å være med og spise middag.

NFSR har nettside på http://www.nfsr.no/ Ønsker du å bli medlem i NFSR gå inn på hjemmesiden: http://www.nfsr.no/medlemskap

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS