Diplomet henger svært høyt. Fra venstre: Kay Berg (Sentral­vaskeriet i Akershus), Jan Tore H. Gunnarsen (Norske Vaskeriers Kvalitets­tilsyn), Otto J. Herrmann (Nor Tekstil AS avd. Ålesund) og Tine Vatn (Sarpsborg kommune). Austevoll og Vinn Hallingdal var ikke tilstede under utdelingen. Foto: Norske Vaskeriers Kvalitets­tilsyn

Diplom til gode vaskerier

Under års­møtet i NRV og NVK ble fem vaskerier tildelt diplom for plettfri kvalitets­kontroll gjennom 2016.

Publisert

Norsk Renseri- og Vaskeri­forening og Norske Vaskeriers Kvalitets­tilsyn hadde sin felles årskonferanse på UBC Ullevaal Stadion, 16.-18.mars 2017, der det ble delt ut diplom for eksemplarisk oppfølging av Teknisk Protokoll.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Følgende 5 vaskerier mottok diplom for 2016:

  • Austevoll

  • Nor Tekstil avd. Ålesund

  • Sarpsborg kommune

  • Sentralvaskeriet i Akershus

  • Vinn Hallingdal

Diplomene henger svært høyt og deles kun ut til de vaskeriene som ikke har fått avvik gjennom hele året.

Kritieriene for å motta diplom ble endret for 2016. Med kravene fra 2015 ville hele 25 vaskerier tilfreds­stilt kravene for å motta diplom.

NVK melder at vaskeri­bransjen kan være stolt over kvalitets­styringen for 2016. Aldri har rutiner og systemer fungert bedre på deres 60 medlems­vaskerier.

Etter at bransje­standarden «Smittevern for vaskerier som behandler tekstiler til helse­institusjoner» kom ut som første utgave i 2011, er det blitt satt et godt og riktig fokus på kontroll­punkter som vil kunne gi risiko for forurenset tøy ut til kunde.

Det stilles krav til mikro­biologisk kontroll, og denne kontroll­frekvensen er økt betydelig de siste årene. Ikke bare gjennom NVKs kontroller, men også gjennom ukentlige interne kontroller som vaskeriene utfører selv.

Dette har gitt vaskeriene meget god innsikt i hvilke utfordringer som det må utføres tiltak på, og effekten av tiltakene ser vi nå med svært få avvik ved NVKs kontroller, melder NVK.

Totalt har NVK utført mer enn 2000 mikro­biologiske kontroller av pakket tøy i 2016. Bransje­standarden angir tiltaks­verdi for pakket institusjons­tøy til 20 cfu/dm2, noe som er et særdeles strengt krav. I 2016 var 97,3 % av kontroll­resultatene innenfor tiltaks­verdi, noe som er et særdeles godt resultat.

Kilde: 5 vaskerier mottok diplom for 2016, http://vaskeritilsynet.no/nyhet/498

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS