Konferansen avholdes 15. juni 2017. I fjor samlet den hele 120 deltakere.

Renholds­konferansen 2017

En lang rekke aktører inviterer til gratis stor­konferanse i Bergen 15. juni. Tema: Fler­kulturelle arbeids­plasser, syke­fraværs­oppfølging og virke­midler og tiltak og fore­bygging av syke­fravær.

Publisert

Ledere, tillitsvalgte, verne­ombud, HR/HMS/IA-ansvarlige og andre interesserte i alle renholds­virksomheter i Hordaland inviteres. Konferansen er gratis og inkludert lunsj.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Program: http://iaihordaland.no/ia-konferanser/renholdskonferansen-2017

Påmelding: http://navhordaland.pameldingssystem.no/pamelding-renholdskonferansen-2017

Omfattende konferanse

Dette er en årlig renholds­konferanse siden 2012 i regi av Nav, i samarbeid med arbeids­givere, arbeids­giver­foreninger, arbeids­taker­foreninger, Arbeids­tilsynet og andre.

2016-konferansen hadde 120 deltakere.

Tid og sted

Dato: 15. juni
Tid: kl. 09.00 – 15.15
Sted: Amalie Skram videre­gående skole i Bergen

Program

09.00-09.10: Velkommen / praktisk informasjon
Konferansier Ingunn Jacobsen fra Fag­forbundet

09.10-09.15: Presentasjon av arrangørene

09.15-09.20: Hvor var vi, hvor er vi og hvor skal vi?
IA-rådgiver Abbas Sharifian fra NAV Arbeidslivs­senter Hordaland

09.20-10.00: Fler­kulturelle arbeids­plasser
Irini Syka fra NAV Hordaland

10.00-10.15: Pause

10.15-10.45: Pilprosjektet
Tore Barlo fra NHO

10.45-11.30: Sykefraværs­oppfølging og virke­midler
Idun Høydalsvik fra NAV Bergenhus

11.30-11.45: Pause med snacks

11.45-12.30: Yrkesstolthet
Anne Mette Bernes fra Nor­engros

12.30-13.10: Lunsj

13.10-13.40: Arbeids­hjelpe­midler for å fore­bygge
Helge Nedretvedt fra Lilleborg

13.40-14.40: Ergonomi og fore­bygging
Dorte Jensen fra Bergen BHT

14.40-14.55: Pause

14.55-15.05: Trepart bransje­program Renhold
Kari Anne Birkeland fra Arbeids­tilsynet

15.05-15.15: Oppsummering, evaluering og vel hjem!

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS