En arbeids­taker som selv ønsker det, kan jobbe mellom kl. 21 og 23 hvis forslaget går gjennom. Men da kan neste arbeidsdag tidligst begynne kl. 10, for de fleste av oss. Arbeids­giver får heller ikke større mulighet enn før til å pålegge arbeid etter kl. 21. (Ill.foto: Colourbox)
En arbeids­taker som selv ønsker det, kan jobbe mellom kl. 21 og 23 hvis forslaget går gjennom. Men da kan neste arbeidsdag tidligst begynne kl. 10, for de fleste av oss. Arbeids­giver får heller ikke større mulighet enn før til å pålegge arbeid etter kl. 21. (Ill.foto: Colourbox)

Vil åpne for kveldsarbeid

Med dagens regel­verk bryter mange arbeids­takere arbeids­miljø­loven hvis de tar med seg jobb hjem etter kl. 21. Nå endres arbeids­tids­reglene.

Publisert

Reglene for nattarbeid er strenge i Norge. Etter arbeids­miljø­loven er tiden mellom kl. 21.00 og 06.00 natt­arbeid, og natt­arbeid er ikke tillatt med mindre arbeidets art gjør det nødvendig. Det er kurs- og kompetanse­leverandøren Info­tjenester som melder dette.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

I klartekst betyr det at det ikke er tillatt å gjøre arbeid mellom kl. 21.00 og 06.00 som kunne vært gjort på et annet tidspunkt. Og i praksis betyr det at arbeids­givere som tillater arbeids­takere å gå tidligere hjem for å full­føre arbeidet etter kl. 21 på kvelden bryter arbeids­miljø­loven.

Det ønsker regjeringen å gjøre noe med. I et nytt lov­forslag som nå fremmes for Stortinget åpner de for at arbeids­takere kan gjøre avtale om å jobbe mellom klokken 21.00 og 23.00 uten at arbeidets art gjør det nødvendig.

Søvnmangel gir mindre troverdighet: Personer som sover for lite og ser trøtte ut, oppfattes som dårligere ledere.

Arbeidstakers initiativ

Infotjenesters juridiske HR- og ledelses­rådgiver Hans Gjermund Gauslaa har lest forslaget. Han under­streker at det ikke blir fritt frem å jobbe til klokken 23.

- Arbeidstakeren må selv ta initiativ til å jobbe mellom klokka 21 og 23 på kvelden, og det må gjøres en skriftlig avtale om dette arbeidet. Arbeids­giver kan ikke ta initiativ til, pålegge arbeid eller på andre måter legge arbeids­planer med arbeid etter klokken 21, med mindre arbeidets art gjør det nødvendig, sier Gauslaa.

Tiden fra klokken 21 vil fortsatt være å se på som natt­arbeid etter arbeids­miljø­loven.

Dårlig belysning gjør deg trøtt: Det er ikke dårlig ventilasjon som gjør at vi blir trøtte på slutten av arbeids­dagen, det er dårlig belysning (ledernett.no).

Endrer ikke hviletiden

Gauslaa under­streker at det ikke er fore­slått noen endringer i hviletids­bestem­mel­sene i arbeids­miljø­loven.

- Etter hviletids­bestem­mel­sene skal en arbeids­taker ha en sammen­hengende friperiode på minst 11 timer i løpet av 24 timer. Det betyr at en arbeids­taker som jobber til klokka 23.00 om kvelden ikke kan begynne på jobb igjen før klokken 10 neste dag, sier Gauslaa.

Tariff­bundne bedrifter kan imidlertid inngå avtale med tillits­valgte om hviletid ned til 8 timer.

Ingen endring i grensene

Det er heller ikke foreslått å endre grensene for hvor mye arbeids­takerne kan jobbe i løpet av en dag, en uke og et år.

- For de som har avtale om fleksitid er det ikke vanlig å ha så lange ytre rammer som til klokken 21 om kvelden i dag, så denne endringen vil nok heller ikke påvirke fleksitids­avtaler i særlig grad. Den største endringen i praksis vil trolig være at uformelle avtaler om arbeid på kvelden som i dag er relativt vanlig på kontor­arbeids­plasser blir tillatt etter arbeids­miljø­loven, sier Gauslaa.

Mål lyset på arbeids­plassen din: Det svenske Arbeids­miljö­verket har utviklet en app som måler lys­styrken på arbeids­plassen (hmsmagasinet.no).

Kilder:

Nå endres arbeidstidsreglene, https://www.infotjenester.no/artikler/naa-endres-arbeidstidsreglene/

Arbeid mellom klokken 21.00 og 23.00, https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/arbeid-mellom-klokken-21.00-og-23.00/id2547124/

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Forslaget er en oppfølging av Arbeidstids­utvalgets innstilling NOU 2016: 1, Regulering av arbeidstid – vern og fleksibilitet.

Bilde til høyre: Arbeids- og sosial­minister Anniken Hauglie går inn for å myke opp reglene. (Foto: Thomas Haugersveen / Stats­mini­sterens kontor)

– Forslaget gir arbeids­takere som ønsker større fleksi­bilitet en mulighet til å planlegge hverdagen sin. Jeg mener det er tilstrekkelig vern for arbeids­taker at arbeid mellom klokken 21.00 og 23.00 bare kan skje på arbeids­takerens initiativ. Arbeids­giver må være enig i at noe av arbeidet kan utsettes til etter endt ordinær arbeidsdag. Mange kan jo kjenne litt på behovet for å være mer til stede i barnas våkne timer og heller ta frem pc-en etterpå, sier arbeids- og sosial­minister Anniken Hauglie.

Powered by Labrador CMS