(Ill.foto: Colourbox)

Slik er arbeidstidene i påsken

I forbindelse med påsken er det to arbeids­dager som ikke er helt som andre: Onsdag før skjær­torsdag og påske­aften.

Publisert

Påsken står for døra, og det er mange som lurer på reglene for arbeidstid. Infotjenesters arbeids­rettsjurist Camilla Schie-Veslum sier at onsdagen i påske­uka i utgangs­punktet er vanlig arbeids­dag for arbeids­takere som jobber på dagtid.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

– Jobber du vanlig arbeidstid fra 8-16, har du ikke krav på å få gå hjem tidligere onsdag før skjær­torsdag, med bakgrunn i arbeids­miljø­loven. Ifølge loven skal det være arbeidsfri fra klokka 18 dagen før søn- og helgedager. Det betyr at dersom det skal arbeides etter kl. 18 denne onsdagen, så må vilkårene for søndags­arbeid være oppfylt, sier Schie-Veslum.

Vilkåret for at det skal være tillatt med søndags­arbeid er at «arbeidets art gjør det nødvendig». Vanlig kontor­arbeid vil dermed ikke være tillatt etter klokka 18 onsdag før skjær­torsdag.

Mange har avtale om kortere dager

Selv om onsdagen før skjær­torsdag i utgangs­punktet er normal fram til klokken 18, er det mange som har avtaler om kortere arbeidstid denne dagen. I hoved­tariff­avtalen for Staten heter det for eksempel at arbeids­takeren har fri fra klokka 12 onsdag før skjær­torsdag «så lenge tjenstlige hensyn tillater det».

I hoved­tariff­avtalen for KS heter det at arbeids­takere med ordinær dag­arbeids­tid slutter klokken 12.00 onsdag før skjær­torsdag, uten trekk i lønn.

– Andre kan ha avtale om å slutte for eksempel klokka 13 eller 14, så her må man sjekke avtalene som gjelder den konkrete virksomhet, sier Camilla Schie-Veslum.

Påskeaften

Arbeid etter kl. 18 på onsdag før skjærtorsdag og etter kl. 15 på påske­aften skal betraktes som søndags­arbeid, opplyser Camilla Schie-Veslum. (Foto: Infotjenester)

Påskeaften, altså lørdagen i påske­helga, gjelder samme regler som på julaften og pinseaften.

– I arbeids­miljø­loven heter det at det skal være arbeids­fri fra klokka 15 på jul-, påske- og pinseaften. Det inne­bærer at arbeid etter klokka 15 på påske­aften er å se på som søndags­arbeid. Dermed er det bare tillatt å jobbe hvis arbeidets art gjør det nødvendig, sier Schie-Veslum.

Søndag er søndag

Når det gjelder de to søndagene i påsken, så er de å se på som ordinære søndager etter arbeids­miljø­loven.

– Søn- og helgedags­arbeid er regulert i arbeids­miljø­lovens paragraf 10-10, og denne bestemmelsen gjelder alle røde dager på kalenderen. Hvis dere skal jobbe på en rød dag, enten det er en ordinær søndag, palme­søndag eller første påskedag, så skal vilkårene for søndags­arbeid være oppfylt, sier Schie-Veslum.

Kilde: Arbeidstid i påsken, https://www.infotjenester.no/artikler/arbeidstid-paske/

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS