Samfunns­politisk direktør i Virke, Harald Andersen, mener en reversering av nøytral mva. i helse­foretakene ville vært svært uheldig. (Foto: Virke)

Ap vil avvikle nøytral mva.

Arbeider­partiet vil avvikle ordningen med nøytral mer­verdi­avgift i helse­fore­takene. Det gir en utgifts­økning på 6,3 milliarder kroner, mener Virke.

Publisert

I Stortings­programmet for 2017 ønsker partiet å reversere ordningen som ble innført i januar 2017. Politisk direktør i arbeids­giver­organisasjonen Virke, Harald Andersen, mener dette er svært uheldig.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Viktig for modernisering

I en melding fremhever Virke at nøytral mva. er viktig for modernisering i helse­tjenesten. Ordningen har gjort det mulig for helse­foretakene å bruke private tjeneste­tilbydere av støtte­tjenester, som ofte har mer spesialisering av tjeneste­produksjonen.

Før har slike tjenester vært for dyre, og helse­foretakene har ofte måttet utføre disse støtte­tjenestene selv. Nøytral mva. sparer i dag helse­foretakene for 6,3 milliarder i utgifter, mener Virke.

Likestiller egen­produksjon med innkjøpt

Nøytral mva. like­stiller helse­fore­takenes egen­produksjon av ikke-medisinske støtte­tjenester med kjøp av eksterne tjenester.

Virke mener dette er et positivt virke­middel for å stimulere frem­veksten av norsk helse­næring. Ordningen vil åpne et stort marked for leverandører av blant annet IKT-tjenester, HR, callsentre / servicetorg, regnskap, renhold, kantinedrift, og renseri.
− Ordningen er et effektivt grep for å stimulere til investeringer i nye forretnings­modeller og nye arbeids­plasser i nærings­livet som leverer tjenester til helse­sektoren. Det ville være svært uheldig om den nå blir reversert, avslutter Andersen.

Kilde: Arbeiderpartiet vil avvikle nøytral MVA i helseforetakene, https://www.virke.no/var-politikk/politiske-artikler/arbeiderpartiet-vil-avvikle-noytral-mva-i-helseforetakene/

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS