Pris bør ikke vektes 100 prosent: Akademiet blir opprettet for å styrke kompetansen om offentlige anskaffelser. (Ill.foto: Colourbox)

Difi har etablert Anskaffelses­akademiet

Etableringen skjer i samarbeid med NHO, LO, Virke, KS og høgskole- og universitets­sektoren.

Publisert

Anskaffelsesakademiet er et forsknings- og utdannings­samarbeid med formål å opprette en nasjonal ramme­master i offentlige anskaffelser, samt styrke etter­utdanning og forsknings­innsats på fagområdet. Det er det offentlige organet Difi som melder dette.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Forventer resultater

– Anskaffelses­akademiet blir opprettet fordi vi vil styrke kompetansen om offentlige anskaffelser. Målet er blant annet besparelser, mer effektive innkjøp, færre avlysninger og bedre behovs­dekning, sier direktør Steffen Sutorius i Difi.

Anskaffelses­akademiet skal fremme forskning, kunnskap og utdanning innenfor offentlige anskaffelser. Offentlige virksom­heter kan blir partnere og dermed påvirke fremtidig forskning og utvikling innen faget.

Steffen Sutorius mener at akademiet kan stimulere til innovasjon og nærings­utvikling.

– Jeg mener også at akademiet kan stimulere til andre viktige mål, som for eksempler det grønne skiftet og tiltak mot sosial dumping, sier Sutorius.

Utdanning og forskning

Anskaffelses­akademiet har som mål å etablere en nasjonal ramme­master, etablere fagemner på bachelor­nivå og opprette 12-15 årlige PhD-stillinger i en egen forsknings­skole, i tillegg til løpende forsknings­programmer.

Disse samarbeider om Anskaffelses­akademiet:

 • Norges Tekniske- og Natur­vitens­kapelige Universitet (NTNU)

 • Norges Handels­høyskole (NHH)

 • Universitetet i Bergen (UiB)

 • Høgskolen i Molde (HiM)

 • Difi

 • NIMA

 • KS

 • LO

 • NHO

 • Virke

 • Partnere (offentlige virksomheter)

Kilde: Nytt anskaffelsesakademi skal styrke anskaffelsesfaget, https://www.difi.no/artikkel/2017/11/nytt-anskaffelsesakademi-skal-styrke-anskaffelsesfaget

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS