Direktoratet for IKT og forvaltning har utgitt en nye veiledning og vil i 2017 avholde flere seminarer om de nye reglene rundt anbud og offentlige innkjøp.

Nye veiledninger fra Difi

Difis veiledninger, maler og annet informasjons­materiale på anskaffelser.no er nå oppdatert i henhold til de nye reglene for offentlige anskaffelser fra 1. januar 2017.

Publisert

Difi melder at nye kunngjørings­skjema og veilednings­tekster er gjort tilgjengelig på www.doffin.no.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Alle kunngjørings­skjema er endret i tråd med nye terskel­verdier, endrede prose­dyrer og endringer i krav til kunn­gjøringer.

Det er også tilført flere nye kunngjørings­typer. Flere detaljer finner du på linken nederst i saken. De omfatter blant annet:

Krav til elektronisk konkurranse­gjennomføring

Anskaffelses­prosedyrer og nye konkurranse­grunnlags­maler

Krav til samfunns­ansvar

Seminarer om nytt regelverk og Difis veiledning

Først ute er seminar om nytt regel­verk og Difis veiledning tirsdag 24. januar 2017. Påmeldingsfrist 19/1. Les mer om programmet og påmelding til kurset. Seminaret vil bli streamet.

Difi på turné for gode og seriøse bygg- og anleggs­anskaffelser

Difi vil i løpet av våren holde flere seminarer om nytt anskaffelses­regelverk og seriøsitet i bygg, anlegg og eiendom.

Seminarene holdes i Stavanger, Bergen, Trondheim og Oslo og er åpne for alle som har interesse av bygg, anlegg og eiendoms­anskaffelser.

Arrangementene er et samarbeid mellom Difi, KS, Entreprenør­foreningen bygg og anlegg (EBA), og Norsk Kommunal­teknisk Forening (NKF).

Mer informasjon om dette på NKFs nettsider.

Difis videre veilednings­arbeid

Difi vil i 2017 videre­utvikle innholdet på www.anskaffelser.no med ny veiledning og praktiske råd, tips og maler til bruk i anskaffelser etter det nye regel­verket. I tillegg vil det bli arrangert kurs og seminarer selv eller i samarbeid med andre.

Difi ønsker tilbake­melding på innholdet innspill til videre­utvikling av sin veiledning om nytt anskaffelses­regelverk.

Kilde: Nytt anskaffelsesregelverk – Difis veiledning, https://www.anskaffelser.no/nyhet/2016-12-19/nytt-anskaffelsesregelverk-difis-veiledning

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Bakgrunn

Hos regjeringen.no finner du mer info om bakgrunnen for innføringen og linker til lovene som omfattes, les:

Nytt anskaffelsesregelverk, https://www.regjeringen.no/no/tema/naringsliv/konkurransepolitikk/offentlige-anskaffelser-/forste-kolonne/nytt-anskaffelsesregelverk/id2518659/

Powered by Labrador CMS