Renholdere fra Forsvarsbygg (bildet) ønsker å få med sine gamle rettig­heter over til ny arbeids­giver, men deler av jussen er uklar.

Forsvarsbygg-renholdere vil anke arbeidsrettsdom

Arbeidsmands­forbundet og Norsk Tjeneste­manns­lag ønsker å anke dommen fra Oslo tingrett.

Publisert

Retten hadde delt seg i to av spørs­målene som ble tatt opp i rettssaken:

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

  • videreført stillingsvern­rettigheter og oppsigelses­frister fra Forsvarsbygg

  • beholde sin særalders­grense på 65 år

Den ene dommeren var her i favør av renholderne, mens de to andre var i disfavør.

– Det står i dommen at dette er vanskelig juss, og at det er lite retts­kilder på området. Derfor ønsker vi å anke for å få en klar retts­praksis på hvilke vilkår du har lov å ha med deg over på en virksomhets­overdragelse, sier forbunds­sekretær Brede Edvardsen i Norsk Arbeidsmands­forbund til bladet Arbeidsmanden.

Han antyder at det også kan bli aktuelt å jobbe for lov­endringer. Ankefristen er i august, og det er ikke klart hvilke deler av dommen som vil bli anket.

– Vi må ta en juridisk avveining av hva vi tror er mulig å få endret, sier Edvardsen.

Renholderne var medlemmer i NTL da de var ansatt i Forsvarsbygg, og medlemmer i Arbeidsmands­forbundet nå som de er ansatt i ISS. Saken har høy prinsippell interesse for de to fagforbundene.

Kilde: Renholderne tapte mot ISS – nå anker de, http://frifagbevegelse.no/arbeidsmanden/renholderne-tapte-mot-iss--na-anker-de-6.158.474327.c21ee45d7b

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Dette er saken

Den 25. april 2016 ble ca. 210 ansatte over­ført fra Forsvarsbygg til ISS etter reglene om virksomhets­overdragelse.

61 av dem valgte å gå til sak for å beholde rettighetene sine.

Stillings­vernet står sterkere tjeneste­manns­loven enn i arbeids­miljø­loven. Derfor var saken interessant å få prøvet for retten.

Tidligere på Renholdsnytt.no:

Forsvarsbygg-renholdet er nå ute på anbud (30/1-2015)

ISS skal rengjøre for Forsvaret (22/1-2016)

Forsvars-renholdere går til rettssak (23/11-2016)

Forsvarsbygg-renholdere tapte i retten (17/6-2017)

Powered by Labrador CMS