Flere av renholderne som tidligere var ansatt i Forsvarsbygg (bildet) hadde anlagt sak mot sin nye arbeids­giver for å få beholde gamle rettigheter.

Forsvarsbygg-renholdere tapte i retten

Oslo Tingrett ga ikke medhold til de 61 renholderne fra Forsvarsbygg som anla sak mot ny arbeids­giver for å få beholde arbeids­rettig­heter.

Publisert

Renholdernes ansettelse ble i fjor overført fra Forsvarsbygg til ISS. På vegne av renholderne hadde arbeids­taker­organisasjonen Norsk Tjeneste­mannslag valgt å kjøre sak mot ny arbeids­giver. Renholderne krevde å få:

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

  • videreført stillingsvern­rettigheter og oppsigelses­frister fra Forsvarsbygg
  • beholde sin særalders­grense på 65 år
  • beholde AFP-rettighetene fra staten
  • arbeidstid og smusstillegg i en overgangs­periode
  • lønna utbetalt som i dag, den 12. i hver måned

De krevde også at ISS skulle dekke saks­kostnadene.

Retten delt i to av spørsmålene

I en nylig avsagt dom i Oslo tingrett fikk renholderne ikke medhold, melder NTL.

Avslaget var ikke enstemmig. I følgende spørsmål fikk renholderne medhold fra én av de tre dommerne:

  • stillingsvernet
  • særaldersgrensen på 65 år

Partene deler saksomkostninger

Retten konkluderte med at ISS ikke får dekket sine saks­kostnader av saksøkerne.

Det skyltes at retten var i tvil om spørsmålene rundt stillings­vern og sær­alders­grense, og at det var et uklart rettskilde­grunnlag. Retten mente derfor at renholderne hadde god grunn til å få saken prøvd for retten, i følge NTL.

NTL vurderer om det er grunnlag for å anke saken.

Kilde: Renholderne tapte mot ISS, http://frifagbevegelse.no/ntlmagasinet/renholderne-tapte-mot-iss-6.158.471303.171c6b5e51

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Mer om saken

Den 25. april 2016 ble ca. 210 ansatte over­ført fra Forsvarsbygg til ISS etter reglene om virksomhets­overdragelse.

61 av dem valgte å gå til sak for å beholde rettighetene sine.

Stillings­vernet står sterkere tjeneste­manns­loven enn i arbeids­miljø­loven. Derfor var saken interessant å få prøvet for retten.

Les mer i Renholdsnytt.no:

Forsvarsbygg-renholdet er nå ute på anbud (30/1-2015)

ISS skal rengjøre for Forsvaret (22/1-2016)

Forsvars-renholdere går til rettssak (23/11-2016)

Powered by Labrador CMS