Kalkylen gir en peke­pinn på selvkost personal­kostnader for renholdere. (Ill. etter NHO Service og Colourbox)
Kalkylen gir en peke­pinn på selvkost personal­kostnader for renholdere. (Ill. etter NHO Service og Colourbox)

Dette bør renhold minst koste

NHO Service har opp­datert selvkost­kalkylen for personal­kostnader i renholds­yrket.

Publisert

Utgangs­punktet er tarifflønn på kr 177,63 pr. time (ble økt med kr 3,43 fra 1. mai 2017 i NHO-bedrifter, gjeldende fra 1. juni 2017 i allmenn­gjørings­forskriften). Dette er allmenn­gjort minste­lønn for 18-åringer uten ansiennitet.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Dernest er det lagt til et anslag for utgifter til syke­fravær, opp­læring, ferie­penger, pensjons­ordning, arbeids­giveravgift, forsikringer med mer. Ut fra dette kommer NHO Service fram til en estimert selvkost for personal­kostnadene på kr. 250,43 pr. time.

I tillegg til dette kommer en god del kostnader som vil variere mye fra renholds­byrå til renholds­byrå, som utgifter til materialer, arbeidstøy, transport, forsikring, ledelse, lovpålagt bedrifts­helse­tjeneste, merverdi­avgift og byråets avanse.

Kilde: Her er selvkostkalkyle for renholdstjenester justert for lønnsoppgjøret 2017 gjeldende fra 1. mai, https://www.nhoservice.no/bransjer/renhold-og-eiendomsservice/nyheter-renholdsbransjen/2016/selvkostkalkyle/

Les også:

Ny minste­lønn i renhold: kr 177,63, http://renholdsnytt.no/ny-minste%C2%ADl%C3%B8nn-i-renhold-kr-17763

Forskrift om allmenn­gjøring av tariff­avtale for renholds­bedrifter, https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-03-31-533

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS