Omfang av konkurranseutsatt renhold i 2014. (Statistikk: EFCI. Grafikk: NASA og Colourbox)

Sterk vekst i antall norske byråer

I 2014 fantes det 171 561 renholds­byråer i de 20 landene som EFCIs nyeste under­søkelse omfatter. Norge var landet med størst økning på to år.

Publisert

Fra 2012 til 2014 steg antallet byråer med rundt 11 000 i de 20 landene. Trolig skyldes dette en sterk økning i antallet nystartede byråer, særlig enkelt­person­foretak, viser tall fra EFCI (European Federation of Cleaning Industries).

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

I Norge økte antallet byråer derimot med hele 53 prosent, noe som er langt over de neste på listen: Luxembourg med 26 prosent og Sverige med 25 prosent.

Økningen i Norge skyldes hovedsakelig en økning i antall enkelt­person­foretak, men delvis også gode økonomiske tider i 2012-2014, og delvis en under­rapportering av antall byråer i 2012.

Ifølge EFCI-dataene hadde Norge ca. 6000 byråer i 2014. Sverige hadde 2387, Danmark 4000 og Finland 4800.

Disse tallene kan koples mot omsetning og antall ansatte:

I Norge hadde den konkurranse­utsatte delen av renholds­bransjen en omsetning på 1,235 milliarder euro i 2014, i Sverige 3,118, i Danmark 2,711 og i Finland 1,700.

I Norge var det syssel­satt 34 372 personer i konkurranse­utsatt renhold, i Sverige 54 121, Danmark 35 100 og Finland 57 397.

Som vi ser, har Norge blant de fire landene altså minst syssel­setting og lavest omsetning i konkurranse­utsatt renhold, men flest byråer.

Kilde: Rapporten "The Cleaning industry in Europa - an EFCI survey", kan lastes ned som PDF fra den danske arbeidsgiverforeningen SBA:
http://sba.di.dk/SiteCollectionDocuments/EFCI%27s%20branchestatistik%20for%202014.pdf

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS