Utviklingen i konkurranse­utsetting av renhold, Norge og europeisk gjennoms­nitt. (Ill. etter EFCI og Colourbox)

Økende konkurranse­utsetting

Nesten to tredeler av renholdet i Europa er nå konkurranse­utsatt. I Norge har det økt med 16 prosent­poeng på ni år.

Publisert

Ca. 65 prosent av renholds­omsetningen var i 2014 konkurranse­utsatt, i de 20 landene som omfattes av EFCIs nyeste under­søkelse for Europa. For de resterende 35 prosent ble renholdet utført med egne ansatte. EFCI er en europeisk paraply­organisasjon for renhold (European Federation of Cleaning Industries).

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Nederland har størst andel konkurranse­utsetting med hele 87 prosent, fulgt av Østerrike (82), Luxembourg og Portugal (80), Spania (79) og Stor­britannia (75).

Norge lå på 61 prosent og var dermed litt under gjennom­snittet. Tilsvarende tall for Norge var både i 2005 og 1994 45 prosent konkurranse­utsetting.

Konkurranse­utsettingen har økt i 19 av landene, rett nok i svært varierende grad, mens det i Belgia ikke har vært noen endring siden 2005 og 1994.

Lavest konkurranse­utsetting finner vi i 2014 i Tsjekkia (43), Sveits og Ungarn (50), og Polen (51).

Ifølge de ferskeste anslagene fra NHO Service utgjør det samlede norske renholds­markedet ca. 17,8 milliarder kroner (inkludert alt privat, offentlig og in-house), hvorav 61 prosent er konkurranse­utsatt (ca. 10,9 milliarder).

Rapporten "The Cleaning industry in Europa - an EFCI survey", kan lastes ned som PDF fra den danske arbeidsgiver­organisasjonen for service­yrker, SBA:
http://sba.di.dk/SiteCollectionDocuments/EFCI%27s%20branchestatistik%20for%202014.pdf

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS