Utviklingen for konkurranse­utsatt renhold i årene 1989-2014. Figuren viser samlet omsetning i de 20 landene som inngår i under­søkelsen. (Kilde: European Federation of Cleaning Industries)

Fremgang i europeisk renhold

Renholds­bransjen er i ferd med å riste av seg de dårlige tidene i Europa. Norge var blant landene med størst omsetnings­økning.

Publisert

Det viser tall fra den europeiske paraply­organisasjonen EFCI (European Federation of Cleaning Industries), som har offentlig­gjort en ny rapport om den europeiske rengjørings­bransjen. Rapporten bygger på tall fra 2014.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

15 prosent opp på to år

En av de viktigste trendene er at de 20 landene som inngår i under­søkelsen (18 av 28 EU-land pluss Norge og Sveits) i 2014 hadde en samlet omsetning på 73,925 milliarder euro. Dette tallet omfatter konkurranse­utsatt renhold, men ikke renhold som utføres av egne ansatte.

Dette gir en økning på 14,54 prosent over de to årene 2012-2014, mens brutto nasjonal­produkt i EU-landene (kalt EU-27 GDP) i det samme tids­rommet bare økte 1,6 prosent.

Økningen i renholds­omsetning varierer sterkt mellom de ulike landene. Mens halv­parten av landene hadde til­nærmet nullvekst, hadde den andre halv­parten en vekst på 9 prosent eller mer. I Norge økte renholds­bransjen sin omsetning med 16,3 prosent i de to årene.

Har økt i lang tid

Dette viser at bransjen for alvor har tatt seg opp igjen etter årene 2008-2010 og den mest alvorlige finansielle krisen i Europa siden depresjons­tiden i 1930-årene.

Faktisk har det kommersielle renholds­markedet de siste 25 år hatt en gjennom­snittlig omsetnings­økning på 9,35 prosent i de 20 landene.

I Norge utgjorde dette markedet 1,235 milliarder euro i 2014, i Sverige 3,118, i Danmark 2,711 og i Finland 1,700.

Til sammen­ligning hadde byråene i de største landene i under­søkelsen en samlet renholds­omsetning i 2014 på 14,674 milliarder euro (Tyskland), 12,595 (Frankrike), 10,569 (Storbritannia), 8,390 (Italia) og 7,540 (Spania).

Kilder:

Fremgang i den europæiske rengøringsbranche, http://sba.di.dk/nyheder/Pages/Fremgangideneuropaeiskerengoeringsbranche.aspx

Rapporten "The Cleaning industry in Europa - an EFCI survey", kan lastes ned som PDF fra danske SBA: http://sba.di.dk/SiteCollectionDocuments/EFCI%27s%20branchestatistik%20for%202014.pdf

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS