Europeisk rapport viser at flere kvinner enn menn jobber med renhold i privat sektor, og at renholdere fra eget land fortsatt er i flertall sammen­lignet med innvandrere. (Ill.foto: Colourbox)

3,4 millioner renholdere

Renholds­bransjen har stadig flere jobber å tilby. Veksten i antall renholdere over­stiger den generelle syssel­settings­økningen i Europa.

Publisert


Ifølge den ferskeste under­søkelsen fra bransjeforeningen EFCI (European Federation of Cleaning Industries), var 3 392 959 personer syssel­satt i private renholds­byråer i 2014. Tallet omfatter 18 EU-land pluss Norge og Sveits.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Dette er en liten økning fra de to foregående målingene i hhv. 2012 og 2010. Økningen for de to årene 2012-2014 var samlet 2,3 prosent, mens det blant de 28 EU-landene var en økning på 0,7 prosent i den samme toårs­perioden.

Innhenter fortsatt fra 2008

Selv om renholds­bransjen nå går bra i Europa, er det et lite stykke igjen til toppåret 2008, da 3,71 millioner var ansatt i renholds­bransjen.

Fram til 2008 hadde bransjen en ganske sterk økning i syssel­settingen, men under den økonomiske krisen i 2008-2010 måtte mange bedrifter skjære hardt i arbeids­stokken.

Sterk vekst i Norge

Norge hadde tilsyne­latende nest sterkest vekst blant de 20 landene, med 13,33 prosent økning i arbeids­stokken for toårsperioden 2012-1014.

Men tallet må tas med en klype salt, idet mye er antatt å skyldes en forbedring i innsamlingen av statistisk materiale.

Fem land på topp

Sikkert er imidlertid at det tyske renholds­markedet fortsatt troner på toppen i Europa, med hele 616 900 personer syssel­satt i den private delen av renholds­bransjen.

Deretter følger Frankrike med 481 675 og Stor­britannia med 460 800, Italia med 424 845 og Spania med 333 260.

Rundt 68 prosent av det totale antall renholdere som omfattes av under­søkelsen, jobber i disse fem landene.

Kvinner / menn

Det er blitt sagt at det i privat sektor i Norge er en overvekt av menn. EFCIs undersøkelse støtter ikke denne påstanden. Antall kvinnelige renholdere i privat sektor i Norge lå helt stabilt på 60 prosent under målingene i 2010, 2012 og 2014.

I et likestillings­perspektiv er både Belgia og Stor­britannia "bedre" enn oss, med 57 prosent kvinne­andel, mens gjennom­snittet i de 20 landene er 72 prosent.

I Østerrike og Tsjekkia er renhold nesten rene kvinne­yrker, med en kvinne­andel på hhv. 89 og 85 prosent.

Etnisk sammensetning

I nesten hele Europa har renholds­bransjen et stort innslag av innvandrere. I Luxem­bourg utgjør innvandrere hele 96 prosent av arbeids­stokken i renholds­byråene. Deretter følger Østerrike med 65 prosent og Norge og Sveits begge med 60 prosent.

Gjennoms­nittet for de 20 landene er 40 prosent inn­vandrere. Polen ligger på 1 prosent, Finland på 11 og Spania på 17.

Kilde: Rapporten "The Cleaning industry in Europa - an EFCI survey", kan lastes ned som PDF fra den danske arbeids­giver­foreningen SBA:
http://sba.di.dk/SiteCollectionDocuments/EFCI%27s%20branchestatistik%20for%202014.pdf

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS