Norsk Industri ønsker bindende avgjørelser fra Klagenemnda for offentlige anskaffelser (Kofa). (Illustrasjon: Faksimile fra Norsk Industris uttalelse + Colourbox)

Norsk Industri vil ha bindende avgjørelser i Kofa

Bindende avgjørelser er avgjørende for å styrke hånd­hevingen av regel­verket, mener NHO-foreningen Norsk Industri.

Publisert

Norsk Industri slår dette fast i et innspill til Nærings- og fiskeridepartementet (NFD).

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Innspillene er ment for den varslede stortings­meldingen om offentlige anskaffelser. Det er tids­skriftet anbud365.no som melder dette.

– Det må gjøres mer attraktivt å løse offentlige oppgaver gjennom bruk av private leverandører, på en måte som fremmer innovasjon, nærings­utvikling og bære­kraft, skriver Norsk Industri i sitt innspill til NFD.

Dessverre erfares det at pris ofte vekt­legges for høyt i offentlige anbud, på bekostning av elementer som kvalitet, innovasjon og miljø. Regjeringen bør derfor uttrykke en klar forventning om at offentlige innkjøp skal bidra til miljø- og klima­tiltak, effektivitet og kvalitet i offentlig sektor, anbefaler Norsk Industri.

Kilde: Norsk Industri: Gjør Kofa-avgjørelsene bindende, det er avgjørende, https://www.anbud365.no/norsk-industri-gjor-kofa-avgjorelsene-bindende-det-er-avgjorende/

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS