Særlig i byene er det sterk konkurranse og et intenst pris­press på renholds­tjenestene. (Ill.foto fra Bjørvika i Oslo: Morten Normann Almeland/Colourbox)

Norsk renhold i europeisk blad

Norsk renholds­bransje presenteres nå utførlig i bladet European Cleaning Journal. En utfordring er manglende innkjøper­kompetanse og vekt­legging av laveste pris.

Publisert

I en grundig artikkel skrevet av Thor Nielsen, markeds- og innkjøpssjef i Insider Facility Services, presenteres den norske bransjen i detalj i det europeiske renholds­bladet ECJ.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Den totale årlige «omsetningen» for privat og offentlig utført renhold er på rundt 2 milliarder euro i Norge, hvorav 1,2 milliarder utføres av private selskap.

Trenden er at stadig mer blir konkurranse­utsatt. En utfordring er at mange inn­kjøpere både i det private og det offentlige har for lite kunn­skap om renhold, og ofte ender med å velge tilbyder etter laveste pris. Selv om arbeids­giver­organisasjoner har utviklet verktøy som kan hjelpe inn­kjøpere, brukes de ikke ofte nok.

Pr. januar 2017 hadde Norge 3879 godkjente renholds­virksomheter. Siden godkjennings­ordningen ble innført, har 6905 virksom­heter søkt om godkjenning. 1254 av dem er ikke godkjent, men likevel aktive.

Nielsen tar også opp hvordan renholds­bransjen påvirkes av olje­krisen, manglende kjenn­skap til Arbeids­tilsynets godkjenning­sordning, sosial dumping, bruken av id-kort, demografiske forhold og mye annet.

Den fulle artikkelen (på engelsk) kan leses her: Norway’s cleaning sector - challenges and opportunities, http://www.europeancleaningjournal.com/magazine/june-july-2017/latest-news/norways-cleaning-sector-challenges-and-opportunities

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS