Jobber du med renhold og har fylt 18 år, skal du minst ha kr 174,20 i timen. (Ill.foto: Colourbox)

Minst 174,20 kr/t for sommer­jobben

Er du over 18 år og jobber med renhold, skal du minst ha kr 174,20 i timelønn.

Publisert

Og er du mellom 16 og 18, skal du minst ha kr 127,59 i timen, melder fagforeningen YS.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

I motsetning til mange andre yrker, er renholds­arbeid såkalt allmenn­gjort. Det medfører at arbeids­giver ikke har lov til å tilby lavere lønn enn disse satsene.

YS-rådgiver Goran Scekic tipser om flere ting du bør passe på:

  • Arbeidskontrakt: Det skal alltid inngås en skriftlig arbeids­avtale i alle arbeids­forhold, uavhengig av hvor lenge jobben varer. Noen arbeids­givere tror de ikke trenger å inngå arbeids­avtale ved kortere arbeids­forhold, eller ved deltids­arbeid. Dette er feil og strider mot norsk lov.
  • Oppsigelsestid: I Norge er det minimum en måned gjensidig og skriftlig oppsigelse av arbeids­forholdet, hvis ikke noe annet er avtalt skriftlig. Oppsigelses­tiden er en måned fra første måneds­skifte etter at oppsigelsen er mottatt.
  • Skatt og feriepenger: Selv om det kan virke fristende å arbeide svart, bør du rett og slett unngå arbeids­givere som foreslår dette. Arbeider du svart, står du helt uten rettigheter. Du skal levere skatte­kort til arbeids­giver og du har krav på en kvittering for lønnen du mottar. Ikke godta å få kontanter stukket i hånden! Undersøk også om du tjener opp ferie­penger på den lønnen du får. Dette beløpet kan du kreve å få utbetalt ved slutten av arbeids­forholdet.
  • Attest: Hvis du slutter i jobben etter lovlig oppsigelse skal du ha en skriftlig attest. Attesten skal minimum inneholde navn, fødselsdato, hva slags arbeid du har gjort og arbeids­forholdets varighet. Det er ganske vanlig at arbeids­giver skriver en noe mer utfyllende attest.

Kilde: Hva skal du ha betalt for sommerjobben?, http://www.ys.no/kunder/ys/cms.nsf/($All)/9933A4055B06A4CEC1257FEA003B744C?

|Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS