Utvidet myndighet for REACH

Arbeids­tilsynet har fra 1. januar 2016 fått utvidet myndighet etter REACH-forordningen, EUs kjemikalie­regelverk.

Publisert

Endringen innebærer at Arbeids­tilsynet er ansvarlig myndighet for REACH-forordningens avdeling IV om opp­lysninger i forsynings­kjeden på lik linje med Miljø­direktoratet fra 1. januar 2016.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Arbeidstilsynet og Miljø­direktoratet har innen­for sine respektive myndighets­områder like­verdige for­pliktelser til å følge opp regelverks­utviklingen når det gjelder opplysninger i forsynings­kjeden.

Spørsmål om sikkerhets­datablad skal nå i hovedsak rettes til Arbeids­tilsynet, mens spørsmål om ytre miljø fremdeles skal rettes til Miljø­direktoratet.

Endringen innebærer i tillegg at Arbeids­tilsynet har myndighet til å gi unntak fra REACH-forskriften dersom dette ikke strider mot bestemmelsene i REACH-forordningen.

Kilde: Utvidet myndighet for REACH (http://www.arbeidstilsynet.no/nyhet.html?tid=254835)

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS