Faksimile fra høringsutkastet. (Ill.: Nordisk Miljømerking)

Reviderte krav til rengjørings­tjenester

Forslag til reviderte krav til Svane­merking av rengjørings­tjenester er nå ute på høring. Frist 2. mai 2016.

Publisert

De viktigste endringene som foreslås er:

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

  • Produktgruppen er utvidet slik at også vindusvask kan inngå.
  • Justert avgrensning for spesial­rengjøring, slik at bruk av desinfeksjons­midler regnes som
  • spesial­rengjøring, og dermed ikke er en del av Svanemerket rengjøring.
  • Det er nå innført egne krav til under­leverandører som ikke er Svanemerket, samt krav om at de maksimalt kan utgjøre 10 % av søkerens omsetning av renhold.
  • For rengjorte kvadrat­meter er sjablong­verdien justert og det fremgår tydeligere at tilsyn regnes med.
  • Øvre grense for kjemikalie­forbruk er skjerpet fra 640 til 300 mikroliter/m2.
  • Krav til andelen av miljø­merket kjemi er skjerpet fra 50 til 90 %. Vær oppmerk­som på at i 2017 vil det ikke lenger være mulig å Svanemerke polish og polish­fjerner.

Forslagene til miljøkrav er utarbeidet av sekretariatene i Nordisk Miljømerking under ledelse av Arne Godal. Ta kontakt med det norske sekretariatet dersom du ønsker å få tilsendt papirkopi av dokumentene.

I bakgrunns­dokumentet, kapittel 9, er oppført de viktigste endringene fra gjeldende miljøkrav.

Miljømerking vil gjerne ha kommentarer til de nye miljø­kravene. Kontakt­person i Norge er Tove Bræin, og kommentarer må sendes innen 2. mai 2016 pr. post eller e-post til post@svanemerket.no.

Høringsbrev med mer finner du på lenken under – på både norsk og engelsk.

Kilde: Reviderte krav til reingjeringstenester (http://www.svanemerket.no/aktuelt/miljokrav/reingjeringstenester)

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS