Foto: Produsenten

Twister får navn etter fargen

Twister har lenge hatt ulike farger for sine pads. Nå endres produkt­navnene slik at de blir identiske med fargene.

Publisert

I sitt tiårs-jubileum lanserte Twister både «new look» og ny profil under messen ISSA/Interclean 2016. Samtidig ble også navnene på Twister-produktene endret, slik at de nå samsvarer med pad-enes navn og størrelse. Det skriver The Twister Team / HTC Cleaning Technology AB i en presse­melding.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Med andre ord vil Twister-produktene fremover følge den samme navne­regelen, nemlig «Twister + farger». Eneste unntak fra den nye regelen er den robuste TXP Twister Xtreme Pad, som nå får navnet Twister Extreme Red.

Twister opplyser at de også har redusert mengden skriftlig informasjon som medfølger. Heretter tas kun det essensielle med: produktnavn, størrelse og maskin-side. Bruksanvisningen erstattes av en kort video (https://vimeo.com/167100750) og tas ikke lenger med på pakningen, for blant annet å redusere papirbruk.

Kilde: Revolutionary Twister Product News 2016, http://www.htc-twister.com/en/HTCGlobal/Media/News/2016/Twister%20Product%20News.aspx

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS