Illustrasjon av smilefjes­ordningen. Kilde: Colorbox, Lilleborg Profesjonell og Mattilsynet.

Smilefjes med to kun produkter

Lilleborg Profesjonell lanserer Suma SmartDose, som skal sikre basis­hygiene på restaurant- og kafé­kjøkken med kun to produkter.

Publisert

Mattilsynet innførte i januar i år hygiene­kontroll på restauranter og kafeer ved bruk av smilefjes-symboler.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

I en pressemelding opplyser Lilleborg Profesjonell at de holder kurs og lanserer i disse dager Suma SmartDose, som skal sikrer grunn­leggende renhold og desinfeksjon på kjøkkenet med kun to produkter.

God ordning for de seriøse

Smilefjes­ordningen innebærer ingen endring i rege­lverket Mattilsynet allerede fører tilsyn etter, men er en ny måte å gjøre det på. Forskjellen er at resultatene fra tilsynet nå uttrykkes med et smilefjes­symbol, og henges opp godt synlig fra utsiden av serverings­stedet.

– Denne ordningen fra Mattilsynet er bra for den seriøse delen av serverings­bransjen som får vist at de holder høy hygiene­standard, sier Guri Kvam, fagsjef for hygiene og mattrygghet i Lilleborg Profesjonell.

Kvam er utdannet nærings­middel­teknolog og holder kurs i blant annet hygiene, trygg mat og smitte­renhold.

– Den store interessen for våre kurs i Lilleborg Profesjonell viser at stadig flere serverings­steder har høy fokus på matsikkerhet. Det at de nå får et smilefjes­symbol ved å følge regelverket, vil anerkjenne det viktige arbeidet de gjør og er bra service for publikum, mener Kvam.

Daglig kjøkkenrenhold med kun to produkter

I sin pressemelding skriver Lilleborg Profesjonell at de stadig søker å komme med innovative systemer og produkter som forenkler kundenes hverdag. Nå lanseres Suma SmartDose, som kan bidra til et smilefjes for ditt kjøkken­renhold.

– Suma SmartDose er vårt nye produktsystem som på en enkel, smart og trygg måte sikrer grunn­leggende, daglig kjøkken­rengjøring og desinfeksjon med kun to produkter. Alle de daglige rengjørings­oppgavene fra universal­rengjøring til gulv­rengjøring, glasspuss, håndvask og desinfeksjon, kan gjøres ved hjelp av disse to produktene, forteller Geir Utigard, senior product developer i utviklings­avdelingen i Lilleborg Profesjonell.

– Dette er høy­konsentrerte produkter, og én beholder på 1,4 liter gir opptil 350 stk 0,75 liters-flasker med klar bruks­løsning. SmartDose leveres i en innovativ lukket emballasje som gir nøyaktig dosering og minimerer risiko for kontakt med konsentrert kjemi. Ved at produktene er høy­konsentrerte vil man oppnå redusert kostnad og mindre avfall med samme yteevne, forklarer Utigard.

– Produktene doseres enkelt og riktig med en ikonbasert doserings­knapp, noe som trygger rengjørings- og desinfeksjons­resultatet.

Mer informasjon om SmartDose, smilefjeskurs og øvrige kurs fra Lilleborg Profesjonell i deres pressemelding: Møt Mattilsynets smilefjestilsyn med et smil (http://www.lilleborgprofesjonell.no/Aktuelt/Moet-Mattilsynets-smilefjestilsyn-med-et-smil)

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Hva sjekkes på Smilefjestilsyn?

Det er fire områder som kontrolleres av Mattilsynet:

  • Ledelse og rutiner
  • Lokaler og utstyr
  • Mathåndtering og tilberedning
  • Sporbarhet og merking

Når tilsynet er avsluttet, får virksomheten et smilefjes­symbol: Smilefjes, strekmunn eller sur munn. Den dårligste karakteren på de punktene som Mattilsynet har sjekket, bestemmer smilet.

Hvert kjøkken har et selvstendig ansvar for å følge regelverket. Mattilsynets oppgave er å påse at regelverket etterleves.

Tilsyns­resultatet skal henges opp godt synlig for de som vurderer å spise der. Resultatene fra smilefjes­tilsynet publiseres også på matportalen.no/smilefjes innen fem virkedager fra utført tilsyn.

Powered by Labrador CMS