Ønsker velkommen til FDV 2017: Rune Sparboe (RELE), Anne Jensen (NHO Service), Elisabeth Leikanger (NKF), Una Stefans­dottir Ugelvik (NFSR). Foto: Baard Fiksdal, NHO Service

FDV-konferansen 2017

Har du satt av datoen for konferanse og messen, som er lagt til Color Lines skip til Kiel 7.-9. juni 2017?

Publisert

Arrangør er NHO Service, Renholds­produkters Leverandør­forening (RELE), Norsk Forening for Service og Renhold (NFSR) og Norsk Kommunal­teknisk Forening (NKF). Konferansen retter seg mot renholds­bransjen, FM, eiendoms­drift, skade­sanering mm.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Konferansen og messen tar sikte på å samle over 500 deltagere fra de nevnte medlems­organisasjonene og andre interesserte innenfor fagområdet.

Arbeids­tittelen på konferansen er «Hvordan utvikle lederskap – for store og små bedrifter eller avdelinger sett i et FDV perspektiv».
- Hvilke utfordringer vil morgendagens arbeidsliv ha?
- Hvilke nye utfordringer vil lederskapet få med endringer i samfunnet?
- Hvordan kan vi møte dette?

Kontaktpersoner er:
Rune Sparboe, RELE. Epost: Rune.Sparbo@ecolab.com
Una Stefansdottir Ugelvik NFSR. Epost: leder@nfsr.no
Elisabeth Leikanger, NKF. Epost: elisabeth.leikanger@kommunalteknikk.no
Anne Jensen, NHO Service. Epost: anne.jensen@nhoservice.no

Tid: 07.06.2017 kl. 11:00 - 09.06.2017 kl. 12:00. Hvor: Color Lines skip til Kiel.

Kilde: FDV-konferansen 2017 (http://www.nhoservice.no/article.php?articleID=6105&categoryID=441)

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS