Arrangørene vil gjerne ha ideer til konferansen og messen: NHO Service, Renholds­produkters Leverandør­forening (RELE), Norsk Forening for Service og Renhold (NFSR) og Norsk Kommunal­teknisk Forening (NKF).

FDV-komité i god gjenge

Program­komiteen bak FDV 2017 er i full gang, og vil gjerne ha forslag til konferansen 7.-9. juni 2017.

Publisert

Konferansen arrangeres, som i 2015, på Color Lines skip til Kiel. Hovedtema blir denne gang «FDV-ledelse i fremtiden». Ett av målene er å synlig­gjøre den verdi­skapningen FDV representerer.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Komiteen ønsker hjelp til å finne nytt navn til konferansen! Bruk sommeren til å gi gode ideer som gjør at FDV-konferansen 2017 skifter navn. Brukes forslaget, blir du vår gjest, skriver komiteen. Send inn ditt forslag til anne.jensen@nhoservice.no merket «FDV2017» innen 20. august.

Arrangør er NHO Service, Renholds­produkters Leverandør­forening (RELE), Norsk Forening for Service og Renhold (NFSR) og Norsk Kommunal­teknisk Forening (NKF)

Kilder: Programarbeidet er i gang, http://www.nhoservice.no/article.php?articleID=6249&categoryID=441 og http://www.nfsr.no/

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS