Appen måler armens bevegelse og vinkler under arbeidet. Ill.foto: Ergo Arm Meter + Colourbox

Ny app måler arm­belast­ning

En nyutviklet app måler belast­ningen når du jobber med hevede armer.

Publisert

Appen er et hjelpe­middel for ergonomer og fysio­tera­peuter som vurderer arbeids­metoder, men kan også brukes av den ansatte selv, verne­ombud, bedrifts­helse­tjeneste, med flere.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Det er velkjent at lang­varig og repetitivt arbeid med armene løftet, kan gi problemer med nakke og skuldre. Men det har faktisk vært vanskelig å bedømme den belastningen som slikt arbeid med­fører.

Når har svenske forskere utviklet en app for problemet. Den heter Ergo Arm Meter og lastes ned til en iPhone som festes i et sports­armbånd på over­armen. Appen benytter telefonens inne­bygde sensorer for å måler bevegelse og vinkler.

– Appen viser hvor mye du løfter armen, i hvilken vinkel og hvor lenge. Den er enkel i bruk og du får ut resultatet direkte, sier Liyun Yang.

Hun er forsker i ergo­nomi ved Kungliga tekniska högskolan (KTH) i Stockholm og har stått for selve utviklingen, sammen med Mikael Forsman ved Karolinska Institutet.

Hoved­mål­gruppen for appen har hittil vært ergo­nomer og fysio­tera­peuter, men appen kan også brukes i opplæring for å sammen­ligne og vurdere ulike arbeids­metoder og teknikker.

– Også den ansatte, verne­ombud og bedrifts­helse­tjeneste kan bruke appen, men jeg tror ikke så mange ansatte kjenner til den og bruker den i dag, fordi appen ikke har anbefalinger om akseptable belastnings­nivåer, sier Liyan Yang.

Hun opplyser at en ny versjon er på trappene som skal inneholde anbefalinger og informere om risiko­nivåer ved belastning.

Appen er gratis og kan lastes ned fra Appstore. Les mer om appen på http://ki.se/en/imm/ergoarmmeter

Kilde: Ny app mäter armbelastning (http://www.prevent.se/arbetsliv/tips-och-rad/2016/ny-app-mater-armbelastning)

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS