Unngå flere typer arbeidsbelastninger. (Foto: Jan Tveita)

Unngå flere forskjellige arbeids­belastninger

Er du utsatt for fire eller flere fysiske arbeidsbelastninger på én gang i mer enn en fjerdedel av arbeids­tida, har du 94 prosent større risiko for lang­varig sykefravær.

Publisert

Dette er tall Det Nationale Forsknings­center for Arbejds­miljø (NFA) i Danmark har forsket seg fram til, og som er gjengitt i bladet HMS-magasinet. Tallene baserer seg på en undersøkelse blant 12 000 lønns­mottakere i landet.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

– Vi vet fra før at hardt fysisk arbeid, uhensikts­messige arbeids­stillinger og generelt store fysiske arbeids­belastninger er risiko­faktorer for utvikling av plager i muskler og ledd, samt for sykefravær, sier professor Lars Andersen ved forsknings­senteret.

Kombinasjonsbelastninger

– Det nye ved denne undersøkelsen er at flere arbeids­belastninger på én gang viser seg å være en enda større risiko­faktor for sykefravær enn hvis du bare utsettes for én type arbeids­belastning om gangen. Med tanke på forebyggende arbeid vil jeg derfor anbefale at vi både ser på helheten i arbeidet og de enkelte risiko­faktorene, sier han.

Stort forebyggingspotensial

Blir du utsatt for harde fysiske arbeids­belastninger i mer enn en fjerdedel av arbeids­tida og arbeider for eksempel med skjev eller forover­bøyd rygg, med armene over skulder­høyde, du ligger på kne eller sitter på huk eller løfter tunge ting, er du utsatt for risiko­faktorer som kan medføre langvarig sykefravær i over tre uker.

Dette gjelder både for den yrkesaktive befolkningen generelt og for faglærte og ufaglærte grupper som tradi­sjonelt har mer manuelt arbeid enn andre.

Stigende risiko

Er du utsatt for bare én av de fysiske arbeids­belastningene i mer enn en fjerdedel av arbeids­tida, har risikoen for langvarig sykefravær økt med 25 prosent, mens den stiger til 94 prosent hvis du utsettes for fire eller flere arbeids­belastninger på arbeids­plassen på en gang.

Resultatene gjelder uansett alder, kjønn, psykisk arbeids­miljø, livsstil (røyking, mosjon og kroppsvekt), ryggsmerter, skulders­merter, mental helse eller sosio­økonomisk status.

8,9 prosent av arbeids­takerne fikk langvarig sykefravær.

Kilde: Flere fysiske arbejdsbelastninger på én gang øger markant risikoen for langvarigt sygefravær (http://www.arbejdsmiljoforskning.dk/da/nyheder/arkiv/2016/flere-fysiske-arbejdsbelastninger-paa-en-gang-oeger-markant-risikoen-for-langvarigt-sygefravaer)

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Fysiske arbeidsbelastninger

Arbeidstakere utsatt for fysiske arbeids­belastninger i mer enn en fjerde­del av arbeidstida:

  • 38 prosent arbeidet med skjev eller forover­bøyd rygg.
  • 16 prosent arbeidet med armene over skulder­høyde.
  • 13 prosent satt på huk eller lå på kne.
  • 36 prosent skjøv og trakk eller løftet og bar gjenstander.

(Kilde: Den Nationale Forsknings­center for Arbejdsmiljø)

Powered by Labrador CMS