Illustrasjon av kors­rygg­smerter: Colourbox

Doktorgrad om kors­ryggs­merter

I Danmark har Morten Villumsen forsvart en avhandling om forover­bøyd rygg og kors­rygg­smerter hos renholdere og ansatte i transport og industri.

Publisert

Villumsen gjennom­førte sin doktorgrads­disputas ved Aalborg Universitet den 15. februar 2016, melder det danske Det Nationale Forsknings­center for Arbejdsmiljø (NFA)

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

De fleste av oss får korsrygg­smerter på et eller annet tidspunkt i livet. Det utgjør et helse­problem verden over og ser ut til å være relatert til yrkeslivet.

En utfordring er at under­søkelser om korsrygg­smerter ofte er basert på deltakernes egne opplysninger om fysiske krav i arbeidet sitt. I sitt doktorgrads­studium har Morten Villumsen brukt opplysninger fra såkalte akselero­metere for å undersøke sammen­hengen mellom forover­bøyd rygg og korsrygg­smerter blant ansatte i renhold, transport og industri.

Dette skal være en av de første større under­søkelser som ser på sammen­hengen mellom objektivt målt forover­bøyning over flere dager, både på arbeid og i hjemmet, og kors­rygg­smerter.

Kilde: Ph.d.-forsvar om foroverbøjet ryg og smerter i lænderyggen blandt ansatte indenfor rengøring, transport og industri (http://www.arbejdsmiljoforskning.dk/da/nyheder/arkiv/2016/ph-d--forsvar-om-foroverboejet-ryg-og-smerter-i-laenderyggen)

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Doktor­avhandlingen heter «Forward bending of the trunk and low back pain among blue-collar workers».

Morten Villumsens profil hos Aalborg Universitet: http://personprofil.aau.dk/124187

Powered by Labrador CMS