Bedrifter bundet av tariff­avtalen risikerer å måtte betale 2016-satser, mens uorganiserte kan fort­sette å betale etter 2015-satser. (Illustrasjon etter Colourbox)
Bedrifter bundet av tariff­avtalen risikerer å måtte betale 2016-satser, mens uorganiserte kan fort­sette å betale etter 2015-satser. (Illustrasjon etter Colourbox)

Renholdere kan gå glipp av lønns­tillegg i 2016

Et brev fra ESAs overvåkings­organ EFTA kan medføre at uorganiserte bedrifter kan lønne etter 2015-satser, selv om renholds­bransjen er allmenn­gjort.

Publisert

Tariffnemnda, som bestemmer minste­lønns­satsen, har vedtatt å utsette allmenn­gjøringen av 2016-satsene i renholds­bransjen, av frykt for at de kan være i strid med EØS-regelverket. Det er Frifagbevegelse som omtaler saken.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Årsaken er et brev Eftas overvåkings­organ ESA sendte til den norske regjering 25. oktober, der ESA stiller spørsmål ved om allmenn­gjøring av satsene for reise, kost og losji er i strid med konkurranse­reglene i EØS-avtalen.

– Ved årets tariff­oppgjør økte minste­lønna med 4,83 kroner per time. Bedriftene som er bundet av tariff­avtalen må betale denne satsen. Uorganiserte bedrifter slipper billigere unna og kan fortsette å betale satsene fra 2015, sier Brede Edvardsen i Arbeidsmands­forbundet til LO-Aktuelt.

Forbundet håper det er mulig bare å allmenn­gjøre minste­lønnssatsen og vente med å regulere reise, kost og losji til det er fattet en avgjørelse i saken.

Kilde: Renholdere i useriøse bedrifter kan gå glipp av lønnsøkning, http://frifagbevegelse.no/loaktuelt/euregler-gjor-at-useriose-renholdsbedrifter-kan-lonne-lavere-enn-de-seriose-6.158.433922.5ebafa2208

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS