I den nye INSTA-standarden kan det bli slutt på oppdelingen i lette og vanskelige tilgjengelige flater. (Faksimile etter Standard Norge)
I den nye INSTA-standarden kan det bli slutt på oppdelingen i lette og vanskelige tilgjengelige flater. (Faksimile etter Standard Norge)

Langt skritt videre for INSTA-arbeid

Den 10.-11. oktober 2016 ble det avholdt møte i den nordiske arbeids­gruppen som reviderer INSTA 800, og oppnådd enighet om flere sentrale punkter.

Publisert

Oppdatering 10. november 2016: Endringen som omtales i punkt 2 nedenfor, gjelder kun evaluering av smuss­typen Flatesmuss. Det gjelder altså ikke for den andre smuss­gruppen som omfatter avfall og løst smuss, støv og flekker. Der skal det fortsatt skilles mellom lett tilgjengelige og vanskelig tilgjengelige flater. Takk til Steinar Klubben Nilsen for denne presiseringen. Han deltar både i de nordiske møtene og redaksjons­gruppen som er nedsatt.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Revisjonen av NS-INSTA 800:2010 startet like før jul i fjor, og det har siden da vært avholdt en rekke møter i de nasjonale standardiserings­utvalgene og i den nordiske arbeids­gruppen, melder den danske Service­branchens Arbejds­giver­forening.

Det siste møtet i den nordiske arbeids­gruppen fant sted 10.-11. oktober på Island og danskene hadde på blinket seg ut tre punkter som de mente det var avgjørende å få tilslutning til:

  1. Sikre at det ikke skjer gjennom­gripende endringer i oppbygningen av standarden.
  2. Sikre en presisering i vurderingen av overflate­smuss som en andel av det samlede areal (ikke oppdeling i lett tilgjengelige og vanskelige tilgjengelige steder).
  3. Fastholde den nåværende utformingen av statistikk­delen i standard (fra finsk side var det foreslår å endre denne delen og tilføye flere tabeller for valg av AQL).

Streng tolkning gir bøter

Danskene lyktes i å få tilslutning til alle tre punktene. Spesielt punkt nr. 2 skal ha vært viktig for SBAs medlems­bedrifter. Mange av deres medlemmer skal ha opplevd alternative fortolkninger av standarden fra kunder og konsulenter. Dette er problematisk hvis kontrollen blir underkjent og renholds­leverandøren får bot.

Det skal særlig være én enkelt konsulent­virksomhet som har brukt en streng tolkning i sin vurdering av overflate­smuss, som har resultert i en lang rekke bøter til SBA-medlemmer. Denne feil­tolkningen vil nå opphøre, forventer SBA.

Redaksjonsgruppe

På Island ble det også besluttet å opprette en redaksjons­gruppe som skal forfatte standarden, slik at et forslag til revidert standard kan foreligge i janur 2017. Deretter skal forslaget godkjennes i nasjonale standardiserings­utvalg og sendes på høring i de enkelte land.

Høringen ventes gjennomført innen sommer­ferien neste år, og håpet er at den reviderte standarden kan tre i kraft i 2018.

Kilde: Revisionen af INSTA 800 er et stort skridt nærmere mål, http://sba.di.dk/nyheder/Pages/RevisionenafINTA800etstortskridtnaermeremaal.aspx

Standarden INSTA 800 finner du hos Standard Norge: http://www.standard.no/nettbutikk/sokeresultater/?search=insta+800

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS