Illustrasjon etter Colourbox.

NKF satser på renhold

Nærmere 50 begeistrede renholds­ledere fra flere kommuner var nylig samlet til kurs i hhv. Teamledelse og Smittevern/Hygiene i Mosjøen.

Publisert

Mindre kommuner jobber mye på tvers av hverandre og trenger et kurs der flere kan dra nytte av hver­andres erfaringer og rutiner. Det er viktig å dra nytte av hverandres erfaringer på tvers av fag­områdene.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Det var Alstahaug kommune som hadde inviterte Norsk Kommunal­teknisk Forening, som kurs­arrangør, til Nordland og valget falt på Mosjøen siden det ga en akseptabel reisevei for alle deltakerne.

Foreleser var Johnny Haugland fra ConsulentPartner, som besitter høy kompetanse i renholds­faget og har over 30 års erfaring i bransjen. Han er også sertifisert i henhold til INSTA 800 høyeste nivå, 4.

Blant kursene som ble arrangerert denne gang, var Teamledelse Del 1 og Del 2, som ifølge NKF passer for både drifts­ledere og renholds­ledere.

Teamlederen har kanskje den viktigste funksjonen i en bedrifts­organisasjon. Han/hun har daglig kontakt med de ansatte og rapporterer tilbake til overordnet ledelse.

En god teamleder er en ressurs­person som kan gi råd om hvordan de ansatte kan løse ulike arbeids­oppgaver på en smart og økonomisk måte.

Dyktige team­ledere vil i framtida derfor bli en viktig økonomisk faktor som avgjør hvem som vinner i konkurransen, mener NKF.

Norsk Kommunal­teknisk Forening opplyser at slike kurs også kan settes opp på bestilling fra de(n) enkelte kommune(r), og dersom det er flere fra samme kommune, så innvilges rabatt. Se mer info på linken under.

Kilde: Heftig og begeistret på Teamleder-kurs i Mosjøen, http://www.kommunalteknikk.no/heftig-og-begeistret-i-mosjoeen.5869796-161004.html

Les også: NKF satser mer på renhold og har knyttet til seg en dedikert samarbeids­partner som brenner for renholds­faget, Johnny Haugland (16/11-2015), http://renholdsnytt.no/nkf-satser-mer-p%C3%A5-renhold

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS