ISS og ROM Eiendom forlenger stor­avtale

ISS har inngått en ny for­lengelse av avtalen med ROM Eiendom. Avtalen har en verdi på 200 millioner kroner årlig.

Publisert

Avtalen omfatter drift og vedlikehold av ROMs 950 eiendommer og bygninger i Norge

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

ROMs eiendoms­masse består av alle togstasjoner i Norge, inkludert Oslo S, samt verksteder og knute­punkter knyttet til jernbane­drift i Norge. Totalt utgjør eiendoms­massen om lag 720 000 kvadratmeter.
– Vi er stolte over at vi har fått fornyet tilliten fra ROM Eiendom, sier konsernsjef i ISS, Hans John Øiestad.
– Tilliten viser at vi har levert våre tjenester tilfreds­stillende, og for ISS er avtalen strategisk viktig, med det solide fotfestet og den kompetansen vi nå har innen transport­sektoren og spesielt jernbane i Norge, sier Øiestad. Nylig inngikk ISS også en drift­savtale med Jernbane­verket.

Foruten drifts- og vedlikehold, inneholder avtalen Innkjøps­ledelse, servicedesk, oppfølging innenfor lovpålagt intern­kontroll og ikke minst Energy Management. Ifølge en pressemelding har ISS tilført kompetanse i energio­ptimalisering i form av energi­teknikere, samt eget EOS-system for overvåkning og styring av energi­bruken i eiendommene til ROM. Foruten å ha bidratt til at ROM har redusert sitt energi­forbruk med 20 prosent, har ISS jobbet mye med planlegging og gjennom­føring av ENØK-tiltak i eiendoms­massen.

Avtalen mellom ROM Eiendom og ISS startet opp i 2011 og med den nye avtalen løper frem til oktober 2018.

Samarbeidet med ROM Eiendom er organisert i en egen lands­dekkende organisasjon under ISS Divisjon Eiendom.

Kilde: ISS og ROM Eiendom forlenger stor­avtale, https://www.no.issworld.com/presse/news/2016/11/21/ny-kontrakt-med-ROM

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS