Arbeidsgivere bør ikke tillate sine ansatte å sykmelde seg ved hjelp av tekst­meldinger. (Ill.foto av mobil: Colourbox)
Arbeidsgivere bør ikke tillate sine ansatte å sykmelde seg ved hjelp av tekst­meldinger. (Ill.foto av mobil: Colourbox)

Sykefravær bør ikke varsles på SMS

Du bør nekte ansatte å sende SMS for å gi beskjed om at de er syke, men du kan ikke nekte dem syke­penger selv om de bryter regelen.

Publisert

Den erfarne syke­penge­eksperten Berit Stokstad mener det ikke er noen god idé å la ansatte melde fra om egen sykdom ved å sende en e-post eller SMS.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Stokstad er juridisk HR- og ledelses­rådgiver i Infotjenester og holder hvert år mange kurs for virksom­heter som ønsker hjelp til å redusere sykefraværet.

Der understreker hun blant annet hvor viktig det er å lage gode rutiner for hvordan ansatte skal melde fra om egen sykdom, og hvem de skal melde fra til.

- Vi anbefaler å kreve at syke ansatte så langt det er mulig ringer nærmeste leder med personal­ansvar ved arbeids­dagens begynnelse.

- I bedrifter der man på grunn av skift­ordninger eller tilsvarende ikke klarer å gjennom­føre dette, anbefaler vi et system hvor man sender en melding til leder, som så ringer tilbake. Da er det viktig at arbeids­takerne vet at de skal ha mobilen påslått og være tilgjengelig, sier Stokstad.

Hun anbefaler å ta slike interne retnings­linjer inn i personal­håndboken og virksomhetens retnings­linjer for oppfølging av sykmeldte.

Ifølge Stokstad er det ikke et krav i folketrygd­loven at syke ansatte skal ringe ved arbeids­dagens begynnelse. Det holder at arbeids­takeren melder fra om sykdom i løpet av den første dagen med sykdom.

- Det betyr at dersom arbeids­takeren sender en SMS i løpet av arbeids­dagen og melder fra om sykdom, så vil han eller hun ha krav på sykepenger etter loven. Men det kan samtidig være et brudd på bedriftens eget regelverk, og dermed risikerer den ansatte å få en advarsel for brudd på de interne prosedyrene, sier Stokstad.

Grunnen til at det er viktig at arbeids­takeren ringer og gir beskjed om sykdom, er at leder får mulighet til å stille noen oppfølgings­spørsmål.

- Når en ansatt ringer og sier at han eller hun ikke kommer på jobb på grunn av egen sykdom, skal de også gi beskjed om funksjons­evnen, slik at leder får vurdert tilrette­legging. Det naturlige oppfølgings­spørsmålet er "hva klarer du å gjøre?". Da ser vi at veldig mange sier at de er 100 % arbeidsufør. Da vil spørsmålet være "Klarer du å komme deg hit?" "Klarer du å gå?" Hvis du ikke kan bruke en arm, så kan du gjerne gjøre noe annet i stedet.

- Arbeidstakerene trenger ikke å oppgi diagnosen, men må si noe om hva de ikke kan gjøre, sier Stokstad.

I tillegg må den ansatte si om sykdommen er arbeids­relatert. Det er også naturlig å spørre om hvor lenge arbeids­takeren forventer å være borte, slik at man kan tilrettelegge.

Kilde: Sykefravær bør ikke varsles på SMS (http://www.infotjenester.no/kompetanse/personal/2016/03/varsle-sykdom-pa-sms)

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS