Fredrik Larsson i Recover Nordic i arbeid med fukt­teknikk på et skade­sted i Oslo. (Foto: Baard Fiksdal / NHO Service)

Åpner fuktteknikk-utdanning

Fagskolen Oslo Akershus åpner til høsten en ny fukt­teknikk­utdanning som vil bidra til bedre inne­miljø. NHO Service er pådriver for ordningen.

Publisert

Artikkelen er skrevet av Baard Fiksdal, NHO Service:

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Fuktteknikk er en videre­utdanning og spesialisering som er ventet å bli meget etterspurt. Utdanningen vil bidra til bedre innemiljø, til glede for blant annet astmatikere og folk med luftveis­plager

Lasse Tenden har fagansvar for skadesanering i NHO Service. (Foto: TEH)

Det blir oppstart høsten 2016 med 25 studieplasser. Det blir nettbasert utdanning og flere faglige samlinger i semesteret. Skolen holder til på Økern i Oslo. Utdanningen strekker seg over to år på deltid og vil gi 60 fagskolepoeng.

- Vi er stolte over å ha fått på plass en viktig nyvinning for bransjen, sier Lasse Tenden, som har fagansvar for skade­sanering i NHO Service.

- Vi har sammen med representanter fra bransjen og Fagskolen Oslo Akershus arbeidet med læreplanen i over et år. Målet er styrket formal­kompetanse på alle nivåer i våre medlems­bedrifter. Fuktteknikker­studiet blir en viktig del av bransjens kompetanseløft som kommer i tillegg til en planlagt en fagutdanning for skadesanerere fra høsten 2017, sier Tenden.

Gratis

- Vi er svært fornøyd med å være den første fagskolen i landet som kan tilby en spesialisering i fuktteknikk, sier fagansvarlig Jan Erik Marthinsen ved Fagskolen Oslo Akershus.

- Vi har lagt opp til en studieform med samlinger slik at studiet kan gjennom­føres ved siden av full jobb. Selve under­visningen er gratis, mens utgifter til lære­materiell, reise og opphold må dekkes av den enkelte student, sier Martinsen.

Opptakskrav

Fagbrev/svennebrev innen tømrerfaget, men andre relevante fagområder innen bygg- og anleggs­teknikk som klima, energi og miljøteknikk og overflate­teknikk kan vurderes. Eventuelt kan realkompetanse vurderes. Det kreves da 5 års relevant yrkespraksis uten fagbrev.

Slik søker du:

Søknad gjennom det nasjonale opptaket, elektronisk via www.vigo.no.
Dokumentasjon sendes direkte til skolen innen fristen.

Søknadsfrist: 15. april.

Spørsmål om opptak:
Telefon: 09874
Epost: fagskolen@ude.oslo.kommune.no

Bakgrunn

Samfunnet har behov for økt kompetanse innen fuktproblematikk. Kompetansen er meget etterspurt av skadesanerings­bransjen. Man trenger personalet som kan planlegge, utføre og administrere fuktsanering. Behovet for denne kompetansen øker på grunn av endring av klima, byggemåter og miljømessige krav. Fagskole­utdanningen vil styrke statusen til fuktteknikk som fag.

Fagskolen Oslo Akershus.

Klimaendringer med mer nedbør og flom har ført til en økning av vann- og fuktskader.

Man opplever også at krav om lavere energi­forbruk fører til endret byggeskikk. Samtidig skjerpes kravene til luft­kvalitet og inneklima i boliger og offentlige bygg. Manglende eller feil bruk av ventilasjon gir utfordringer med inneklimaet, herunder fuktproblemer.

Myndighetene og bransjens kunder stiller dessuten stadig strengere krav til forberedelse og dokumentasjon av metoder og utførelse i forbindelse med blant annet fukt­sanering. Det er også et faktum at fukt­problematikk er en utfordring i helt nye bygg, spesielt knyttet til "innelukking" av fukt. Det er dessuten et økende antall allergikere i samfunnet. Dette skaper et økende behov for tiltak som reduserer negative effekter av tette bygg og dårlig inneklima.

Ivaretakelse av byggenes verdi i hele deres levetid er vesentlig. Da er kunnskap om og ivaretagelse av miljø­messige forhold, spesielt fukt, særdeles viktig. Dette gjelder både i planlegging, byggefase og driftsfasen.

Om Fagskolen Oslo Akershus

Fagskolen Oslo Akershus tilbyr kort, yrkesrettet utdanning som bygger på fag-/svennebrev, autorisasjon eller minst fem års praksis.

Utdanningen tar ett eller to år på heltid, eller fra ett til fire år på deltid, avhengig av hvilken studie­retning man velger.

Fagskolen gir kompetanse som kan brukes direkte i arbeidslivet. Skolen har utdanning innenfor tekniske fag og helse- og oppvekstfag, både heltid og deltid. I 2015/16 har skolen 750 studenter.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS