Vi tar rent vann som en selv­følge, men manuell rengjøring av drikke­vanns­systemer kan være både tid­krevende og farlig. (Ill.foto av vann: Colourbox)

Utvikler robot for å rengjøre drikke­vanns­anlegg

Seks av landets største kommuner sam­arbeider nå om å utvikle en robot som kan rense drikke­vanns­tunneler og -basseng.

Publisert

Det er behovet for kostnads­effektiv rensing av drikke­vanns­basseng som er bakgrunnen for utviklingen av roboten, melder NHO.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

I dag er det ikke systematisk rengjøring av vann­tunneler i noen av landets kommuner, og den tradisjonelle framgangs­måten er manuell rengjøring.

Tidkrevende og kostbare forberedelser med under­søkelser av geolog og sikring av fjellet i forkant, gjør at enkelte av dagens vann­tunneler ikke har vært rengjort siden de ble tatt i bruk på midten av 1950-tallet.

Utviklingen av roboten er en del av en pilot i Leverandør­utviklings­programmet, i regi av NHO, Kommunenes Sentralforbund og Direktoratet for forvaltning og IKT.

Kilde: Sikrere, raskere og rimeligere rensing av vannbasseng (https://www.nho.no/Politikk-og-analyse/Offentlig-sektor-og-naringslivet/sikrere-raskere-og-rimeligere-rensing-av-vannbasseng)

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS