Petter Furulund og hans kolleger i NHO Service er sammen med Reklame­byrået Uredd i ferd med å starte en større reklame­kampanje for seriøsitet i renholds­bransjen.

Starter omdømme­kampanje for renholds­bransjen

NHO Service skal til påske lansere en stor kampanje for å bevisst­gjøre om fordelene ved å kjøpe renholds­tjenester fra en seriøs bedrift.

Publisert

Målgruppen for kampanjen er innkjøpere som er i tanke­prosessen rundt innkjøp av renholds­tjenester.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Et annet mål er å informere om renholdsportalen.no og at medlems­bedrifter i NHO Service har den integriteten og kompe­tansen som kreves for å inngi trygghet ved kjøp av renhold.

I forbindelse med kampanjen inviterer NHO Service sine medlems­bedrifter til et kick off-møte 16. mars kl. 12-16.

Her vil kampanje­filmen som skal rulles ut på TV2 bli presentert, sammen med de andre elementene kampanjen består av. NHO Service vil også fortelle om målsetningen og kommunikasjons­strategien, og ikke minst prate om hvordan medlemmene kan bidra til større suksess ved å spre budskapet.

I tillegg vil Reklamebyrået Uredd (www.uredd.no) gjøre rede for bakgrunn og gjennom­føring, og hvordan kampanjen skal rulles ut i forskjellige kanaler.

Møtet er åpent for alle medlems­bedrifter i NHO Service. Ta med ansatte!

Kilde: Kick off for omdømmekampanjen for Renholdsbransjen i NHO Service (www.nhoservice.no/article.php?articleID=6081&categoryID=140)

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS