Illustrasjon: New Generation Communication AS.
Illustrasjon: New Generation Communication AS.

NKF planlegger utvidelse av IK-Bygg

NKF planlegger å implementere risiko­analyse på kartlagte avvik i verktøyet ikbygg.no, slik at man kan vurdere hvilke konsekvenser feil og mangler på bygget kan få.

Publisert

Dataverktøyet IK-bygg, eller intern­kontroll for norske bygg, er et enkelt og bruker­vennlig verktøy på web, mobil og nett­brett som kartlegger byggets tilstand og skade­risiko. ikbygg.no

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Det er utviklet av New Generation Communication AS på oppdrag for Norsk Kommunal­teknisk Forening og kan i år feire ti år.

NKF planlegger nå å implementere risiko­analyse på kartlagte avvik i ikbygg.no, slik at man kan vurdere hvilke konsekvenser feil og mangler på bygget kan få. Den planlagte funksjonaliteten skal være særlig aktuell ved tilsyn og ved rapportering til ledelse.
Verktøyet vil i følge NKF være bruker­vennlig og enkelt for alle å bruke, og risiko­analysen kan vurderes på over­ordnet nivå og på virksomhets­nivå.
Ferdige maler som kan endres og tilpasses, gjør at det er lett å komme i gang når man skal vurdere risiko ved ulike typer hendelser. Risiko­analyse vil være spesielt aktuelt ved tilsyn og ved rapportering til ledelse

Kilde: Risikomatrise på kartlagte avvik, http://www.kommunalteknikk.no/risikomatrise-paa-kartlagte-avvik.5919085-161004.html

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS