Veksten i det svenske skattefradraget RUT synes nå å ha stagnert. (Illustrasjon: Almega)

Svensk RUT-fradrag stagnerer

Etter at det svenske skatte­fradraget RUT ble halvert 1. januar 2016, har bruken av RUT sluttet å stige.

Publisert

RUT gir svenske privat­personer mulighet for å få skatte­fradrag når de leier inn husarbeid hvitt, for eksempel renholds­tjenester.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Ved inngangen til 2016 ble skatte­fradraget halvert, og den svenske arbeids­giver­organisasjonen Almega har siden da fulgt RUT-bransjens utvikling ekstra tett, skriver det svenske renholds­bladet Rent.

Ifølge det svenske Skatteverkets statistikker har utviklingen vært negativ så langt i 2016, hvilket i så fall er første gangen siden RUT-fradraget ble innført i 2007. Sammenlignet med januar 2015 har det vært en tilbakegang på 52 millioner svenske kroner.

For hele året 2016 forventes det en vekst på hele 15 prosent, men fra januar til og med juli var den gjennom­snittlige veksten bare 1 prosent.

I motsetning til i Danmark, har bunnen dermed ikke falt ut av det svenske markedet. Men det kompliserer bildet at grunnlaget for RUT ble kraftig utvidet i august. Da ble nemlig også tjenester som flyttehjelp, IT og trefelling inkludert, og det har skapt økt etterspørsel igjen. Derfor er det usikkert om de tradisjonelle RUT-tjenestene overhodet har vokst.

I 2015 fikk 668 000 svensker fradrag for innleide hus­holdnings­tjenester som renhold, barne­pass og hage­arbeid. Det er flere enn noen sinne og 52 000 flere enn i 2014. I løpet av 2015 utgjorde RUT-fradragene totalt 3,4 milliarder svenske kroner.

Kilder:

Ny rut-statistik från Almega, http://cleannet.se/nyheter/ny-rut-statistik-fran-almega/

Rut-branschen har stannat av på grund av politiska beslut, https://www.almega.se/politik-och-ekonomi/rapporter/rut-q3-2016

Svenskenes RUT-fradrag øker (Renholdsnytt 28/1-2016), http://renholdsnytt.no/svenskenes-rut-fradrag-%C3%B8ker

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

RUT-fradrag

RUT er en forkortelse for Rengöring, Underhåll och Tvätt. Begrepet RUT-fradrag brukes for om muligheten for å få skattefradrag for husarbeid.

Eksempel på tjenester er renhold, barnepass, levering og henting av barn i barnehage, matlaging, klesvask, gress­klipping, snørydding, og ved behov for omsorg når du besøker bank, helsevesen osv.

Powered by Labrador CMS