Det nett­baserte kurset kan tas fra din egen arbeidsplass. Foto: Produsenten. (Teksten er gjort uskarp av redaksjonen.)
Det nett­baserte kurset kan tas fra din egen arbeidsplass. Foto: Produsenten. (Teksten er gjort uskarp av redaksjonen.)
Læreteksten er rikt illustrert med bilder og videoer. Her fra INSTA-kurs nivå 3. Foto: Produsenten. (Teksten er gjort uskarp av redaksjonen.)
Læreteksten er rikt illustrert med bilder og videoer. Her fra INSTA-kurs nivå 3. Foto: Produsenten. (Teksten er gjort uskarp av redaksjonen.)
Læreteksten er rikt illustrert med bilder og videoer. Her fra INSTA-kurs nivå 3. Foto: Produsenten. (Teksten er gjort uskarp av redaksjonen.)
Læreteksten er rikt illustrert med bilder og videoer. Her fra INSTA-kurs nivå 3. Foto: Produsenten. (Teksten er gjort uskarp av redaksjonen.)

Nå kan du ta nettkurs i INSTA

Cleaning.no har hatt suksess med nett­basert opplæring. Nå er de i gang med INSTA-kurs nivå 2 og 3 for hhv. renholdere og ledere.

Publisert

Nettkursene gjør at du slipper å reise over land og strand for å få opplæring, noe som kan være vanskelig å få til i en hektisk hverdag.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Trond Husby og hans kolleger hos kurs- og kompetanse­leverandøren Cleaning har vært på markedet en stund med nett­baserte kurs. Når har de grepet muligheten til å utvikle to helt nye nettkurs i kvalitets­standarden NS-INSTA 800.

Som tidligere nettkurs, inneholder også disse en hovedtekst, som bør leses gjennom før du gir deg i kast med spørsmålene. I teksten finner du også lenker, bilder, filmer og henvisninger til fordypnings­tekst.

INSTA-kursene er fordelt på fire leksjoner med aktuelle temaer knyttet til betydningen av kvalitets­messig utført renhold. Du må ha et minimum antall riktige svar i hver leksjon for å kunne komme videre til neste leksjon.

Trond Husby og hans kolleger i Cleaning.no har nå tilrette­lagt mange av sine ordinære kurs til nett­baserte kurs, slik at kurs­deltakeren kan sitte på sin egen arbeids­plass og studere. (Foto: TEH)
Trond Husby og hans kolleger i Cleaning.no har nå tilrette­lagt mange av sine ordinære kurs til nett­baserte kurs, slik at kurs­deltakeren kan sitte på sin egen arbeids­plass og studere. (Foto: TEH)

Kvalitet – NS INSTA 800:2010 (kvalitetsnivå 2)

Dette nettkurset er tilrettelagt spesielt for renholdere, tilsvarende kunnskaps­nivå 2. Det har fire leksjoner:

Leksjon 1: Hvorfor renhold?
Leksjon 2: Kvalitet
Leksjon 3: Standarden NS INSTA 800
Leksjon 4: Praktisk bruk av NS INSTA 800

Kvalitet – NS-INSTA 800:2010 (kunnskapsnivå 3)

Dette kunnskaps­nivået er beregnet på personer som utfører kontroller, for eksempel arbeids­ledere, inspektører og andre som er ansvarlige for kvalitets­bedømmelser.

Kunnskapsnivå 3 har de samme leksjonene som nivå 2, men går dypere inn i materien. Det omfatter grundig kunnskap om innholdet i punkt 1-5 i NS INSTA om visuell kontroll, og kunnskap om instrumentelle måle­metoder gitt i standardens tillegg D. I tillegg omfatter kunnskapsnivå 3 grundig kunnskap om de statistiske vilkårene for måling av kvalitet (punkt 6-8).

Du kan lese Cleanings egen presentasjon av INSTA-kursene her: http://cleaner.no/kvalitet-ns-insta-8002010-kunnskapsniva-3/

Kilde: Personlig kommunikasjon og Cleaning.no

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS