NHO Service avholder seminar om mangfold, integrering, attføring med mer.

Ringer i Vannet i Arendalsuka

Prosjektet «Ringer i Vannet» og NHO Service inviterer til seminar under Arendalsuka.

Publisert

Seminar avholdes onsdag 17. august på Clarion Hotel Tyholmen. Program:

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

14.00–14.30: Mingling med stående buffet

14.30–14.45: Åpning ved Admini­strerende direktør i NHO, Kristin Skogen Lund

14.45–15.30: Vise­admini­strerende direktør i Nordic Choice Hotels, Bjørn Arild Wisth, vil snakke om hvordan et av Nordens største hotell­konsern jobber med mangfold og integrering. Med seg har han en kollega som til daglig jobber med inkludering av personer som har stått utenfor arbeids­markedet.

Pause m/kaffe og kake

16.00–16.10: Hilsningstale fra arbeids­minister Anniken Hauglie

16.10–17.00: Fra militært til sivilt arbeidsliv ved Frank Sandbye-Ruud. Sandbye-Ruud er veteran fra flere inter­nasjonale operasjoner. Han forteller om erfaringer med hjelp­eapparatet og refleksjoner rundt det å komme tilbake i arbeidslivet etter flere års fravær. Veteran Kenneth Bjerkelund vil snakke om over­gangen fra det å være spesial­soldat i Afghanistan til å finne sin plass i det sivile arbeids­livet.

Kilde: Ringer i Vannet i Arendalsuka, http://www.nhoservice.no/article.php?articleID=6335&categoryID=340

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Ringer i Vannet

er et prosjekt NHO Service har igangsatt for å gi folk som har falt utenfor arbeids­livet, en mulighet til å komme seg i lønnet arbeid.

En stor andel av de som har fått ny jobb, er blitt syssel­satt i nettopp renholds­bransjen.

Powered by Labrador CMS