Bokomslaget til «Verneombudet» ses til høyre. Illustrasjon etter Gyldendal Akademisk.

Ny utgave av boka Verneombudet

Boka egner seg for verne­ombud, tillits­valgte, BHT og andre som jobber med arbeids­miljø. Den nye utgaven ser bl.a. på ledelses­trender som «Hard HR» og presenterer nye erfaringer fra verne­ombud.

Publisert

Boka «Verneombudet» er nærmest blitt en bibel blant norske verne­ombud. Den er ført i pennen av to nestorer innen­for norsk arbeidsliv, Ebba Wergeland og Paul Norberg, som nå har kommet med sin fjerde utgave av boka.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Forlaget, Gyldendal Akademisk, omtaler den nye utgaven slik:

  • For nysgjerrige og initiativ­rike verne­ombud er denne boka et uvurderlig verktøy å ta med seg inn i den viktige rollen.

  • Verneombudet er det eneste bokverket som henvender seg til alle verne­ombud med et bredt spekter av arbeidsmiljø­faglige emner skrevet på et enkelt språk og med solid faglig innhold.

  • Denne 4. utgaven av boka er oppdatert med nye forskrifts­henvisninger, aktuell statistikk og kunnskap. Forfatterne har viet fornyet oppmerk­somhet til forebygging av arbeids­skader og argumenterer mot «den menneskelig faktoren» som årsak til ulykker. Kritisk søkelys er også satt på nye ledelses­trender, som Hard HR. Det er også gjort endringer på bakgrunn av de erfaringer for­fatterne har hatt i utallige møter med verne­ombud, tillits­valgte og ledere.

Boka kan blant annet kjøpes fra forlaget på denne linken: http://www.gyldendal.no/Faglitteratur/Arbeidsliv/HMS-Arbeidsmiljoe/Verneombudet-4.-utg

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Verneombudet

Utgivelsesår: 2016. 368 sider. 4. utgave. Bokmål. Pris kr 469,-

ISBN/EAN: 9788205494190. ISBN 9788205494190.

Powered by Labrador CMS