Når rengjøres det vanligvis på din arbeidsplass? (Grafikk: Questback for SCA Tork)

Europa følger etter med dagrenhold

Mer enn halv­parten av alt profesjonelt renhold i Europa utføres nå tidlig på morgenen eller i løpet av vanlige åpnings­tider. Det viser en ny under­søkelse utført av Questback på oppdrag fra Tork.

Publisert

Overgangen fra renhold om kvelden til renhold på dagtid kan virke liten, men den får følger for sam­handlingen mellom både renholdere og ansatte. I Norge har vi jo i hovedsak hatt dagrenhold i flere år. Nå kan det synes som om resten av Europa følger etter.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Spørre­undersøkelse

For å hjelpe rengjørings­byråene med å tilpasse seg effektene av renhold på dagtid, har SCA og dets merkevare Tork tatt initiativ til en under­søkelse blant kontor­ansatte i Europa, skriver Line Pedersen i en presse­melding. Pedersen er Produkt & Markedssjef hos SCA for Tork.

Resultatene viser at 49 prosent av alle ansatte vil at renholderne skal samhandle med dem og opptre som kolleger. Samtidig er det bare halv­parten av dem som kjenner navnet på noen av renholderne der de jobber.

Går over på dagtid

Europa er midt inne i en overgang fra renhold på kveldstid til renhold på dagtid. I Norge ser vi at dagrenhold er både drevet av kundene og bransjen selv. 49 % av de kontor­ansatte vil at renholderne skal samhandle med dem og opptre som kolleger der de jobber. Det er faktisk bare 14 % som foretrekker at de holder seg i bakgrunnen og ikke blander seg i arbeidet deres.

– Renholdernes rolle endrer seg dermed fra å være en usynlig arbeids­styrke med kvelds- og nattarbeid til en integrert del av organisasjonen der de jobber. Dermed er språk, sosiale ferdig­heter og fleksibilitet i ferd med å bli viktigere kvalifi­kasjoner for renholdere som vil opp og frem, sier Line Pedersen hos SCA.

Men selv om de ansatte sier at de vil samhandle med renholderne, er det definitivt mye som må gjøres for å realisere dette. 8 av 10 støter på en renholder på arbeids­plassen minst én gang i uken. Så mange som 41 % samhandler imidlertid sjelden eller aldri med renholderne, og bare halv­parten kjenner navnet på noen av renholderne hvor de jobber.

Toalettrom - det mest private området på jobben

Generelt synes de fleste som svarte på under­søkelsen at det er helt naturlig å møte en renholder hvor som helst på arbeids­plassen. Men toalett­rommet er det ene området der de ansatte synes det er litt ubehagelig. 1 av 4 føler seg ikke komfortabel med å møte en renholder i toalett­rommet.

– Toalettrommet oppleves ofte som privat, hvor samhandling er mer unaturlig. Under­søkelsen viser imidlertid at 91 % føler seg mer vel hvis renholderen bare sier hei enn hvis de ikke gjør det, sier Line Pedersen.

Resultatene viser også andre enkle og praktiske ting renholderne kan gjøre i toalett­rommet for at folk skal føle seg vel:

  1. 79 % synes det er best at renholderen snakker samme språk som dem selv.

  2. 77 % synes det er best om de vet hvem renholderen er

  3. 67 % synes det er best om renholderen har på seg arbeidsklær slik at de er lett å identifisere.

Når det gjelder hva som kjennetegner de beste renholderne kontor­ansatte har møtt på jobben, virker det som om kombinasjonen av å være rask, hensynsfull og hyggelig er viktigst. Rask og effektiv var de to kjenne­tegnene som ble valgt oftest (33 %). Deretter fulgte hensynsfull og grundig (30 %), hyggelig og enkel å snakke med (15 %) og hjelpsom (9 %).

Kontoransatte setter stor pris på de arbeidet renholderne gjør

Mangelen på respekt og forståelse for renholderne er et aktuelt tema i renholds­bransjen. Den nye under­søkelsen viser imidlertid at kontor­ansatte klart ser verdien av det arbeidet renholderne gjør.

Det store flertallet (84 %) sier seg enig i at renhold direkte påvirker arbeids­miljø og trivsel. De fleste ansatte sier seg også enige i at det arbeidet renholderne gjør, er viktig for at bedriften skal nå sine mål. 92 % mener at renholderens arbeid virker positivt inn på kundenes opplevelse av bedriftens profil, og 71 % er enige i at det direkte påvirker bedriftens lønnsomhet.

– Over hele Europa jobber rengjørings­byråene dag ut og dag inn for å sørge for at det er rent, hygienisk og trygt i områder som brukes av et stort antall personer, som for eksempel kontorer, sykehus, luft­havner, tog­stasjoner osv. Det er vår erfaring at når folk ser hva renholderne gjør, så forstår de også hvor viktig arbeidet er. Vi har jobbet for å øke verdien av renholdernes arbeid i mange år, og det er godt å se at denne studien tydelig viser at respekten og aner­kjennelsen i stor grad er tilstede, sier Andreas Lill, general­direktør i EFCI.

Andre hoved­konklusjoner fra under­søkelsen:

Kontoransatte er generelt fornøyd med renholdet på jobben. 58,4 % er fornøyd, og 29,9 % er litt fornøyd. Bare 2,2 % er ikke fornøyd, og 9,5 % er litt misfornøyd.

I kontorer utføres renholdet vanligvis tidlig om morgenen (27,8 %), innenfor vanlig arbeidstid (25,1 %), om kvelden (32,7 %) eller om natten (5,4 %). 9,1 % av de spurte vet ikke når renholdet utføres.

Den oppgaven de spurte er mest positive til at utføres på dagtid, er påfylling (88,8 % synes dette er i orden eller helt i orden), fulgt av rengjøring av toalettr­ommene (81,4 %) og rengjøring av møte- eller konferanserom (71,1 %).

Den oppgaven de spurte er minst positive til at utføres på dagtid, er rengjøring av skrivebord / arbeids­områder (72,8 % synes ikke dette er helt i orden eller synes absolutt ikke dette er i orden) fulgt av støvsuging (60,0 %) og tepperens (49,1 %).

Her finner du de samlede europeiske resultatene: http://web.easyresearch.se/APPReports/Reports/ReportViewer.aspx?R=3626470.41871454

Om studien

Undersøkelsen er utført av Questback på oppdrag fra Tork, blant 3056 kontoransatte, likt fordelt på 6 markeder (Sverige, Storbritannia, Frankrike, Tyskland, Russland og Nederland). Undersøkelsen ble utført i perioden januar til februar 2015. Svarene ble avgitt via nettbaserte panel, og invitasjonene ble distribuert via e-post. 59,9 % av de spurte er kvinner, og 40,1 % er menn. De spurte er også jevnt fordelt etter antall ansatte på kontoret.

Kilde: Renholderne – kontorets nye kollegaer (http://www.tork.no/om/pressemeldinger/news-detail?id=14645)

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS