Dansk forsker er kritisk til om det er hold i den britiske under­søkelsen om at ultralyd fra rengjørings­maskiner kan gi ubehag. (Ill.foto: Poul Carlsen, Colourbox)
Dansk forsker er kritisk til om det er hold i den britiske under­søkelsen om at ultralyd fra rengjørings­maskiner kan gi ubehag. (Ill.foto: Poul Carlsen, Colourbox)

Ultralyd i det offentlige rom

Ultralyd fra maskiner knyttet til ren­gjøring og boring på jobben kan gi ubehag, mener britiske forskere. Lite troverdig, mener dansk forsker.

Publisert

Britiske forskere har observert høye nivåer av ultralyd i innemiljøet vårt og peker på at det kanskje kan gi kvalme og migrene. Det er vanskelig å tro på, sier en dansk forsker.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Det er professor Tim Leighton ved universitetet i Southampton som har ledet studien, som omtales på forskning.no. Forskerne har observert såkalt ultralyd, dvs. lyd som består av mer enn 20 000 svingninger i sekundet, som er den øvre grensen for det et menneskelig øre kan oppfatte.

Ifølge Leighton har personer som er blitt utsatt for ultralyd fra maskiner knyttet til rengjøring og boring på jobben, gitt uttrykk for at det har gitt dem fysisk ubehag.

Professor Dorte Hammershøi ved Aalborg Universitet, er kritisk til Leightons studie.

– Ultralyd dempes mye kraftigere enn vanlig lyd. Derfor er det vanskelig å tro at det er høye nivåer av ultralyd i miljøet. Sannsynligvis vil den dempes effektivt av blant annet den eksponertes egne ører, sier hun.

Hun peker også på at plager på grunn av ultralyd har fått lite oppmerk­somhet, fordi det nesten alltid finnes mer sann­synlige årsaker til ubehag. Hun stiller også spørsmål ved selve måle­metoden som ble brukt av Tim Leighton.

Kilde: – Vi utsettes for potensielt farlig ultralyd i det offentlige rom (http://forskning.no/ultralyd/2016/03/forsker-vi-utsettes-potensielt-farlig-ultralyd-i-det-offentlige-rom)

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Ultralyd

er lyd med en frekvens som er høyere enn menneskets øre kan oppfatte, vanligvis om lag 20 kilohertz hos unge personer.

Noen dyr, for eksempel hunder, delfiner og flaggermus kan høre høyere frekvenser enn mennesket, og disse kan altså høre ultralyd.

(Wikipedia)

Powered by Labrador CMS